Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1085
Title: Xây dựng phân mềm quản lý thiết bị và khấu hao thiết bị
Other Titles: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Authors: Võ, Văn Phúc
Trương, Hùng Chen
Bùi, Thị Diễm Trinh
Chung, Vinh Hiển
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1085
Appears in Collections:NCKH Cấp Cơ Sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xay dung phan mem quan ly thiet bi va khau hao thiet bi.pdf279.05 kBAdobe PDFView/Open
Huong dan cat dat phan mem QLTHIETBI.pdf
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.