Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1081
Title: Khảo sát mức độ nhận thức liên văn hóa của giảng viên tiếng Anh tại trường Đại học Nam Cần Thơ
Other Titles: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Authors: Trần, Thanh Nga
Phạm, Đình Quốc
Lưu, Thế Sang
Lê, Thị Thái Trân
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1081
Appears in Collections:NCKH Cấp Cơ Sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khao sat muc do nhan thuc lien van hoa cua giang vien tieng anh tai.pdf124.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.