Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1070
Title: Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị rối loạn LIPID máu trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Giang, Thị Thu Hồng
Nguyễn, Chi Toàn
Thái, Thị Kim Tươi
Thạch, Bảo Châu
Nguyễn, Thị Thu Hương
Lê, Thị Tố Vi
Keywords: Khoa học - Công nghệ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1070
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 19Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.