Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1068
Nhan đề: Những yếu tố gây trở ngại trong kỹ năng nghe tiếng Anh của sinh viên năm 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường đại học Tây Đô
Nhan đề khác: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Tác giả: Nguyễn, Văn Định
Huỳnh, Nguyễn Bảo Ngọc
Cao, Thị Sen
Từ khoá: Kinh tế - Xã hội
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1068
Bộ sưu tập: Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 19

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nhung yeu to gay tro ngai trong ky nang nghe tieng anh cua sinh vien nam 2 chuyen nganh ngon ngu anh tai trương Dai hoc Tay Do.pdf18.47 MBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.