Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1065
Title: Giải pháp đưa giá trị văn hóa tâm linh vào hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Văn Định
Lê, Thị Mai Hương
Huỳnh, Nguyễn Bảo Ngọc
Cao, Thị Sen
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1065
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giai phap dua gia tri van hoa tam linh vao hoat dong du lich thanh pho Can Tho.pdf20.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.