Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1063
Title: Đánh giá sơ lược về tiềm năng điều trị bệnh ung thư của các dẫn xuất Chalcone
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Cường Quốc
Nguyễn, Duy Tuấn
Nguyễn, Ngọc Lê
Trần, Duy Khang
Nguyễn, Minh Huệ
Trần, Quang Đệ
Keywords: Khoa học - Công nghệ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1063
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danh gia so luoc ve tiem nang dieu tri benh ung thu cua cac dan xuat Chalcone.pdf13.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.