Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1018
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định học Đại học của sinh viên tại Trường Đại học Nam Cần Thơ
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Văn Định
Cao, Thị Sen
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định học Đại học của sinh viên tại Trường Đại học Nam Cần Thơ” nhằm khám phá ra các nhân tố tác động đến quyết định học của sinh viên. Số liệu trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát trực tiếp từ 300 sinh viên năm nhất và năm hai thuộc Khoa Kiến trúc - Xây dựng và Môi trường Trường Đại học Nam Cần Thơ. Kết quả mô hình SEM cho thấy 05 nhân tố tác động giảm dần: Thứ nhất là Nhân sự của trường; thứ hai là Hoạt động hỗ trợ sinh viên; thứ ba là Nỗ lực giao tiếp của Trường Đại học; thứ tư là Hỗ trợ tài chính và thủ tục; cuối cùng là Cơ sở vật chất. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các hàm ý và khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Nam Cần Thơ trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1018
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 09Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.