Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1014
Title: Sàng lọc các phân tử nhỏ có khả năng gắn kết trên interleukin-5
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Võ, Duy Nhàn
Keywords: Khoa học - Công nghệ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Interleukin 5 (IL-5) là đích tác động tiềm năng cho việc thiết kế thuốc điều trị các bệnh dị ứng, liên quan đến eosinophil. Muốn có hoạt tính sinh học, IL-5 trước hết cần phải gắn lên thụ thể. Hiện nay, vẫn chưa có thuốc phân tử nhỏ nào ức chế tương tác IL-5 và IL-5 receptor (IL-5R) được chấp thuận. Với mục tiêu ức chế tương tác IL-5 và IL-5R, nghiên cứu này được thực hiện để tìm kiếm các chất phân tử nhỏ có khả năng gắn kết lên IL-5 hoặc thụ thể của IL-5. Đối tượng của nghiên cứu bao gồm cấu trúc 3D của IL-5, cấu trúc 3D của thụ thể IL- 5 và tương tác protein-protein của IL-5 và thụ thể IL-5, với PDB ID là 3VA2 có độ phân giải 2,703 Å tại ngân hàng dữ liệu protein. Phương pháp thiết kế thuốc dựa trên cấu trúc mục tiêu được lựa chọn trong nghiên cứu.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1014
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sang loc cac phan tu nho co kha nang gan ket tren interleukin-5.pdf516.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.