Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1006
Title: Giải pháp phát triển các sản phẩm từ dừa tại Bến Tre
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Văn Định
Cao, Thị Sen
Nguyễn, Thị Lụa
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của đề tài dựa trên thực trạng với ưu và nhược điểm tình hình khai thác các sản phẩm, nhằm đề xuất các giải pháp để phát triển các sản phẩm từ cây dừa tại Bến Tre. Tác giả đã đưa ra các giải pháp nhằm phát triển các sản phẩm từ dừa tại Bến Tre như: Phát triển công nghiệp chế biến dừa, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường các sản phẩm từ dừa.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1006
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 07

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giai phap phat trien cac san pham tu dua tai Ben Tre.pdf735.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.