Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1003
Title: Phản ứng đa thành phần tổng hợp dẫn xuất 1h-1,2,3- Triazoles
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Thị Lệ Huyền
M.M, Demina
A.S, Medvedeva
Keywords: Khoa học - Công nghệ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Thực hiện nghiên cứu thành công các phương pháp tổng hợp các hợp chất đơn và dị vòng kép mới có hoạt tính sinh học bằng phản ứng one - pot đa thành phần của các propynal chứa silic-, germani với N, O-, N, S-, N, N-binucleophil và trimethylsilyl azide. Dự đoán về hoạt tính sinh học được thực hiện bằng chương trình PASS (prediction of Activity Spectra for Substances) cho thấy tiềm năng tạo ra hoạt chất mới cho ngành dược phẩm.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1003
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan ung da thanh phan tong hop dan xuat 1h-1,2,3- Triazoles.pdf420.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.