Nam Can Tho University Library

Giới hạn kết quả tìm kiếm

Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong thời gian 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Item type Ghi mượn  
Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm

Nguyễn Thị Hiền - Khoa học kỹ thuật H. 2019 - 272 tr. 27cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 3
Giáo trình công nghệ lên men

Lương Đức Phẩm - Giáo dục Việt Nam H. 2012 - 251 tr. 27cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 3
Giáo trình luật dân sự Việt Nam

Phạm Văn Tuyết - Tư pháp H. 2022 - 515 tr. 22cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 2
A coursebook on reading :

Nguyen, Thu Huong - CanTho University publishing house Cần Thơ 2012 - 186 p. 24cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 1
Giáo trình luật dân sự Việt Nam

Phạm Văn Tuyết - Tư pháp H. 2022 - 583 tr. 22cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 1
Giáo trình luật lao động Việt Nam

Nguyễn Hữu Chí - Công an nhân dân H. 2021 - 203 tr. 22cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 1
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: Hit Counter

Powered by Koha