Nam Can Tho University Library

Giới hạn kết quả tìm kiếm

Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong thời gian 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Item type Ghi mượn  
Giải phẫu học :

Nguyễn Hoàng Vũ - Y học H. 2019 - 244 tr. 27cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 4
Dược lâm sàng và điều trị:

Nguyễn Ngọc Khôi - Y học H. 2021 - 667 tr. 27cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 4
Giáo trình công pháp quốc tế

Trần Thị Thuỳ Dương - Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam H. 2023 - 549 tr. 21cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 3
Sinh học phân tử

Nguyễn Văn Thanh - Giáo dục Việt Nam H. 2007 - 219 tr. 27cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 3
Sinh học phân tử

Nguyễn Văn Thanh - Giáo dục Việt Nam H. 2017 - 230 tr. 27cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 3
Bài giảng hệ tim mạch

Trương Phi Hùng - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2021 - 372 tr. 27 cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 3
Giải phẫu học :

Nguyễn Hoàng Vũ - Y học H. 2019 - 437 tr. 27cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 2
Bệnh học nội khoa:

- Y học H. 2022 - 711 tr. 27cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 2
Mô phôi phần mô học

Trịnh Bình - Y học H. 2023 - 343 tr. 27cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 2
Bệnh học nội khoa:

- Y học H. 2022 - 691 tr. 27cm

Kiểu tài liệu Sách Checkouts: 2
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: website counter

Powered by Koha