000 00855aam a22002298a 4500
999 _c797
_d797
008 140616s2014 ||||||viesd
020 _a9786048004668
_c48000
082 0 4 _223rd ed.
_a808.5
_bTh305
100 1 _aĐoàn Chí Thiện
245 1 0 _aKỹ năng thuyết trình
_cĐoàn Chí Thiện
260 _aH.
_bThông tin và Truyền thông
_c2014
300 _a74tr.
_bminh hoạ
_c21cm
520 3 _aTổng quan về kỹ năng thuyết trình. Xây dựng nội dung thuyết trình. Phương pháp trình bày bài thuyết trình hiệu quả nhất và những điều nên tránh khi thuyết trình
653 _aQuan hệ công chúng (PR)
655 _aQuan hệ công chúng (PR)
942 _2ddc
_cBK