000 01402aam a22002898a 4500
999 _c764
_d764
008 090916s2009 ||||||viesd
020 _c59000
082 0 4 _223rd ed.
_a690.24
_bH102/T.1
100 1 _aVương Hách
_eChủ biên
245 1 0 _aSổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng
_nTập 1
_cVương Hách (chủ biên) ; Nguyễn Đăng Sơn (dịch) ; Vũ Trường Hạo, Vũ Quốc Chinh (hiệu đính)
260 _aH.
_bXây dựng
_c2000
300 _a384tr.
_c27cm
520 3 _aXử lý sự cố công trình xây dựng: Nguyên tắc, nội dung xử lý sự cố chất lượng, xử lý sự cố công trình nền, xử lý sự cố công trình móng, biến dạng móng, xự cố lỗ rỗng móng
653 _aKỹ thuật công trình xây dựng
655 _aKỹ thuật công trình xây dựng
700 1 _aNguyễn Đăng Sơn
_eBiên dịch
700 1 _aVũ Trường Hạo
_eHiệu đính
700 1 _aVũ Quốc Chinh
_eHiệu đính
942 _2ddc
_cBK