000 01402aam a22002898a 4500
999 _c763
_d763
008 090916s2009 ||||||viesd
020 _a9786048213527
_c73000
082 0 4 _223rd ed.
_a690.075
_bD523
100 1 _aPhan Nhựt Duy
245 1 0 _aGiáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng
_cPhan Nhựt Duy, Đoàn Ngọc Hiệp
260 _aH.
_bXây dựng
_c2015
300 _a136tr.
_bminh hoạ
_c24cm
520 3 _aTổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng; nội dung cơ bản của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; mô hình cơ cấu tổ chức và truyền thông tích hợp, các phương thức phát triển dự án đầu tư xây dựng; vấn đề pháp lí trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng
653 _aKỹ thuật công trình xây dựng
655 _aKỹ thuật công trình xây dựng
700 1 _aĐoàn Ngọc Hiệp
942 _2ddc
_cBK