000 01402aam a22002898a 4500
999 _c760
_d760
008 090916s2009 ||||||viesd
020 _c27000
082 0 4 _223rd ed.
_a691.076
_bL550
100 1 _aPhùng Văn Lự
_eChủ biên
245 1 0 _aBài tập vật liệu xây dựng
_cPhùng Văn Lự (chủ biên)
250 _aTái bản lần thứ 15
260 _aH.
_bGiáo Dục Việt Nam
_c2012
300 _a203 tr.
_c21 cm
520 3 _aTrình bày những vấn đề cơ bản của vật liệu xây dựng, những loại vật liệu gốm, chất kết dính vô cơ, bê tông xi măng, gỗ cùng các bài tập và bài giải.
653 _aKỹ thuật công trình xây dựng
700 1 _aNguyễn Anh Đức
700 1 _aPhạm Hữu Hanh
700 1 _aTrịnh Hồng Tùng
942 _2ddc
_cBK