000 01006aam a22002658a 4500
999 _c651
_d651
008 141125s2004 ||||||viesd
020 _c44000
082 0 4 _223rd ed.
_a425
_bL502
100 1 _aRajamanikam, K.
245 1 0 _aCollection of new examination essays & writings for high school, college & university =
_bTuyển tập các bài luận - viết trong các kỳ thi anh văn (Dùng cho các kỳ thi chứng chỉ quốc gia, các kỳ thi tuyển cao đẳng - đại học ngoại ngữ, TOEFL & các kỳ thi tiếng anh chính thức khác)
_cK. Rajamanikam, V. Navaratnam
260 _bTrẻ
_aTp.HCM
_c2014
300 _a362 tr.
_c21 cm
520 3 _aTrình bày hơn 160 bài luận mẫu mới nhất trong các kỳ thi gần đây gồm nhiều thể loại : Bình luận, phân tích, tường thuật, miêu tả, kể chuyện,...về nhiều chủ đề phong phú thực tế trong cuộc sống hiện đại,...
653 _aKhoa học cơ bản
700 1 _a Navaratnam, V.
942 _2ddc
_cBK