000 01566aam a22003138a 4500
999 _c557
_d557
008 130409s2012 ||||||viesd
020 _c75000
_a9786048682590
082 0 4 _223rd ed.
_a346.597
_bL504
100 1 _aPhạm Kim Anh
245 0 0 _aGiáo trình những quy định chung về luật dân sự
_cPhạm Kim Anh, Chế Mỹ Phương Đài (chủ biên:)
260 _aH.
_bHồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam
_c2015
300 _a380tr.
_c21cm
500 _aĐTTS ghi: Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
520 3 _aTrình bày những quy định chung về luật dân sự Việt Nam; đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh; nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản và nguồn của Luật Dân sự Việt Nam; quan hệ pháp luật dân sự; cá nhân - chủ thể quan hệ pháp luật; pháp nhân - chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; tổ hợp tác, hộ gia đình - chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; đại diện; thời hạn, thời hiệu...
653 _aLuật học
655 7 _aGiáo trình
700 1 _aLê Minh Hùng
700 1 _aNguyễn Xuân Quang
700 1 _aChế Mỹ Phương Đài
700 1 _aDương Tuấn Lộc
942 _2ddc
_cBK