000 nam a22 7a 4500
999 _c3977
_d3977
008 200610b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _a9786049783609
_c78000
082 0 4 _223rd ed.
_a335.4346
_bH116
100 1 _aĐào Thị Lệ Hằng
_eBiên soạn, tuyển chọn
245 1 0 _aQuê hương nghĩa nặng tình sâu
_cĐào Thị Lệ Hằng, Trần Trung Hiếu (biên soạn, tuyển chọn)
260 _aH.
_bThanh niên
_c2020
300 _a220 tr.
_c21cm
490 _aTấm gương Bác - Ngọc quý cho mọi nhà
504 _aThư mục: tr.187-188
520 _aSách là những hồi ức, những tình cảm của những người may mắn được gặp Bác, được làm việc gần Bác. Trí tuệ, đạo đức, lối sống, phong cách và tấm lòng nhân ái của Bác Hồ được hiện rõ trên từng trang viết, giúp chúng ta học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.
653 _aKinh tế chính trị
700 1 _aTrần Trung Hiếu
_eBiên soạn, tuyển chọn
942 _2ddc
_cBK