000 nam a22 7a 4500
999 _c3353
_d3353
008 190912b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _c95000
082 0 4 _223rd ed.
_a133.54
_bL431
100 1 _aTrần Đỉnh Long
245 1 0 _aCơ sở nhận dạng bàn tay
_cTrần Đỉnh Long ; Mạnh Thắng (dịch)
260 _aH.
_bHồng Đức
_c2012
300 _a331 tr.
_bminh họa
_c24cm
520 3 _aSách là một tài liệu tham khảo hữu ích giúp bạn đọc có thể tiếp cận, khám phá và xác định tên gọi, vị trí cũng như ý nghĩa các yếu tố cơ bản trên bàn tay trong thế tương quan so sánh về tướng tay của hai nền văn hóa Đông - Tây
653 _aSách tham khảo
700 0 _aMạnh Thắng
_eDịch
942 _2ddc
_cBK