000 nam a22 7a 4500
999 _c3148
_d3148
008 190806b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _a9780134654003
_c3711000
082 0 4 _223rd ed.
_a629.25
_bH316
100 1 _aHalderman, James D.
245 1 0 _aAutomotive engines :
_bTheory and servicing
_cJames D. Halderman
250 _a9th ed.
260 _aBoston
_bPearson
_c2018
300 _axix, 582 p.
_bill.
_c28cm
653 _aCông nghệ kỹ thuật ô tô
942 _2ddc
_cBK