000 nam a22 7a 4500
999 _c2994
_d2994
008 190314b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _c140000
082 0 4 _223rd ed.
_a547
_bK600
100 1 _aTrương Thế Kỷ
_eChủ biên
245 1 0 _aHóa hữu cơ
_b(Sách dùng đào tạo Dược sĩ Đại học)
_cTrương Thế Kỷ (chủ biên) ; Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Văn Tịnh, ...(biên soạn)
260 _aH.
_bY học
_c2011
300 _a335 tr.
_bMinh họa
_c28cm
500 _aĐTTS ghi: Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
520 3 _aNội dung sách tổng quan và cơ bản về cấu tạo nguyên tử, các liên kết hoa học. Đề cập tính chất vật lý và phương pháp xác định cấu tạo chất hữu cơ. ....
653 _aDược học
700 1 _aNguyễn Anh Tuấn
700 1 _aĐặng Văn Tịnh
942 _2ddc
_cBK