000 01315aam a22003018a 4500
999 _c204
_d204
008 141006s2014 ||||||viesd
020 _a9786046702757
_c98000
082 0 4 _223rd ed
_a661
_bB311/T.2
100 1 _aNguyễn Bin
245 1 0 _aCác quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm
_nTập 2
_pPhân riêng hệ không đồng nhất, khuấy trộn, đập, nghiền, sàng
_cNguyễn Bin
260 _aH.
_bKhoa học và Kỹ thuật
_c2014
300 _a320tr.
_bminh hoạ
_c24cm
520 3 _aNhững kiến thức cơ bản về phân riêng hệ không đồng nhất như: hệ không khí, hệ lỏng. Kỹ thuật khuấy trộn chất lỏng, đập, nghiền, sàng
942 _2ddc
_cBK