000 nam a22 7a 4500
999 _c143
_d143
008 171008b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 0 4 _223rd ed.
_a612.015
_bK600
245 1 0 _aKỹ thuật xét nghiệm hóa sinh y học
_cTrường Đại học Y Dược Tp.HCM
942 _2ddc
_cBK