000 nam a22 7a 4500
999 _c1285
_d1285
008 180222b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _c27000
082 0 4 _223rd ed.
_a621.310289
_bT466
100 1 _aTrần Văn Tớp
_eChủ biên
245 1 0 _aGiáo trình kỹ thuật an toàn điện
_b(Dùng cho các trường đào tạo hệ cử nhân cao đẳng kỹ thuật)
_cTrần Văn Tớp (chủ biên); Nguyễn Quang Thuấn
260 _aH.
_bGiáo dục Việt Nam
_c2010
300 _a183 tr.
_bMinh họa
_c24cm
653 _aCông nghệ kỹ thuật ô tô
700 1 _aNguyễn Quang Thuấn
942 _2ddc
_cBK