Quản lý đất đai /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=5 RSS feed for public list Quản lý đất đai Các vấn đề về nước dưới đất bởi Nguyễn Hồng Đức /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=850 Cẩm nang địa chất : bởi Đặng Xuân Phong /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=861 Cơ chế tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư - Kinh nghiệm tại thành phố Cần Thơ bởi Phan Trung Hiền /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=857 Cơ sở địa chất - Địa chất công trình bởi Nguyễn Chí Trung /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=718 Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thuỷ lợi bởi Nguyễn Văn Cung /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=854 Đất ngập nước kiến tạo : bởi Lê Anh Tuấn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=851 Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu bởi Lê Anh Khoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=856 Giáo trình bạc màu đất và bảo tồn tài nguyên đất = bởi Lê Văn Khoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=714 Giáo trình đánh giá đất đai = bởi Lê Quang Trí /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=723 Giáo trình địa chất các mỏ than dầu và khí đốt : bởi Đỗ Cảnh Dương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=853 Giáo trình độc chất học môi trường đất bởi Ngô Ngọc Hưng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=721 Giáo trình hoá lý đất bởi Nguyễn Mỹ Hoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=722 Giáo trình nguồn gốc, phân loại, khảo sát, lập bản đồ đất bởi Võ Quang Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=858 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học và viết đề cương nghiên cứu : bởi Võ Thị Thanh Lộc /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=844 Giáo trình quản lý đất ngập nước bởi Trương Thị Nga /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=720 Giáo trình quản lý và khai thác tài nguyên đất đai bởi Võ Quang Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=716 Giáo trình sử dụng đất ngập nước nhân tạo kiểm soát ô nhiễm môi trường bởi Trương Thị Nga /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=852 Giáo trình thanh tra đất đai bởi Trịnh Hữu Liên /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=717 Giáo trình thực tập hoá lý đất bởi Nguyễn Mỹ Hoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=843 Giáo trình thực tập phì nhiêu đất bởi Nguyễn Mỹ Hoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=847 Giáo trình viễn thám ứng dụng bởi Võ Quang Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=846 Hoá học chất kích thích và bảo vệ thực vật bởi Phạm Phước Nhẫn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=855 Khoáng sét trong đất và khả năng ứng dụng trong lĩnh vực môi trường bởi Nguyễn Ngọc Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=849 Mạng lưới thoát nước : bởi Hoàng Huệ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=848 Những điều cần biết về môn bóng rổ bởi Kiến Văn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698 Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 - 2010) bởi Nguyễn Đình Bồng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=715 Tính toán phân tích trượt lở đất đá : bởi Phan Trường Phiệt /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=845 Trắc địa sử dụng trong trường kĩ thuật bởi Vũ Thặng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=859