Công nghệ kỹ thuật ô tô /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=31 RSS feed for public list Công nghệ kỹ thuật ô tô 100 cách bảo dưỡng xe ô tô bởi Châu Tuyền Lâm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2343 Automotive brake systems bởi Halderman, James D. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3151 Automotive chassis systems bởi Halderman, James D. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3152 Automotive engine performance bởi Halderman, James D. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3160 Automotive engines : bởi Halderman, James D. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3148 Automotive Engines : bởi Gilles, Tim /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3161 Automotive heating and air conditioning bởi Halderman, James D. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3150 Automotive Service : bởi Gilles, Tim /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3153 Automotive wiring and electrical systems bởi Candela, Tony /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3154 Bài giảng thực tập làm đồng và sữa chữa thân xe bởi Đặng Vũ Minh Đăng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3333 Bài giảng thực tập sơn xe bởi Đặng Vũ Minh Đăng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3334 Các biện pháp giảm lượng phát thải từ ô tô - xe máy /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1341 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư : bởi Phan Xuân Dũng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2891 Cấu tạo và sữa chữa ô tô bởi Nguyễn Văn Toàn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3331 Chuyên ngành kỹ thuật ôtô và xe máy hiện đại = /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3163 Cơ sở thiết kế bố trí chung ô tô bởi Nguyễn Lê Duy Khải /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1336 Động cơ đốt trong 1 bởi Nguyễn Văn Trạng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3322 Động cơ đốt trong 2 bởi Nguyễn Văn Trạng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3323 Giáo trình luyện thép lò thổi oxy bởi Ngô Trí Phúc /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268 Giáo trình lý thuyết ô tô bởi Đặng Quý /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1313 Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật bởi Lê Kim Dưỡng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1331 Giáo trình ô tô 2 bởi Đặng Quý /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3321 Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá huỷ kim loại bằng tia rơnghen và gamma bởi Phạm Ngọc Nguyên /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=273 Giáo trình vi xử lý và cấu trúc máy tính /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1291 Hệ thống bài thí nghiệm trong đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1343 Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3336 Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới bởi Trần Thế San /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=277 Hệ thống nhiệt và điều hoà trên xe hơi đời mới bởi Trần Thế San /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=278 Hệ thống thủy lực trên máy công nghiệp bởi Nguyễn Thành Trí /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1303 Hướng dẫn sửa chữa - bảo trì xe ô tô đời mới bởi Tăng Văn Mùi /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=224 Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện bởi Hồ Đắc Lộc /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2285 Hướng dẫn thực hành sửa chửa và bảo trì động cơ xăng bởi Đỗ Dũng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1338 Internal combustion engine fundamentals bởi Heywood, John B /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3149 Internal combustion engines : bởi Ferguson, Colin R. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3156 Kết cấu ô tô /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1340 Kết cấu và tính toán ô tô bởi Ngô Hắc Hùng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1345 Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô : bởi Trần Kiện Kiện /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2348 Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : bởi Chu Mậu Kiệt /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2344 Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : bởi Lương Gia Sinh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2345 Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : bởi Vỹ Gia Tráng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2346 Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : bởi Mạc Quân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2330 Kỹ thuật chẩn đoán ô tô bởi Nguyễn Khắc Trai /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1339 Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao bởi Đức Huy /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11 Let's speed up! : bởi Garcia, M. Milagros Esteban /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3162 Manual drivetrains and axles bởi Halderman, James D. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3147 Math for the automotive trade bởi Peterson, John C. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3155 Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong bởi Lê Anh Tuấn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1344 Ô tô chuyên dùng bởi Nguyễn Hữu Hường /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1342 Quy hoạch thực nghiệm trong kỹ thuật bởi Nguyễn Văn Dự /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=336 Sổ tay an toàn vệ sinh lao động bởi Trần Ngọc Lân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1312 Sổ tay kỹ sư công nghệ chế tạo máy : bởi Trần Văn Địch /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=326 Sổ tay lập trình CNC : bởi Trần Thế San /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=325 Sổ tay thực hành chế tạo máy bởi Trần Thế San /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=323 Sổ tay tra cứu các hệ thống điều khiển động cơ phun xăng và Common Rail bởi Đỗ Văn Dũng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3320 Tài liệu học tập thiết bị xưởng ô tô bởi Huỳnh Phước Sơn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3326 Tài liệu nhập môn ngành công nghệ kĩ thuật ô tô /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3339 Thí Nghiệm ô tô bởi Nguyễn Hữu Cẩn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1337 Thiết kế mạch và lập trình PLC bởi Trần Thế San /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=315 Thực hành tính toán gia công bánh răng - ren vít bởi Nguyễn Ngọc Phương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=337 Thực tập điện ô tô 1 bởi Lê Thanh Phúc /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3329 Thực tập điện ô tô 2 bởi Lê Thanh Phúc /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3325 Today's technician : bởi Ronan, Michael /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3158 Today's technician : bởi Ronan, Michael /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3159 Từ điển Anh - Việt chuyên ngành công nghệ ô tô bởi Đỗ Văn Dũng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1346 Tự động hoá các quá trình sản xuất cán bởi Phạm Văn Côi /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=342 Tư liệu cơ bản kiến thức nhập môn ngành công nghệ kĩ thuật ô tô /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3338 Vehicular engine design bởi Hoag, Kevin /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3157