Luật học /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=30 RSS feed for public list Luật học Bài tập tình huống, bản án, câu hỏi ôn tập và gợi ý nghiên cứu : bởi Ngô Huy Cương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3240 Bảo vệ một số quyền cơ bản của người khuyết tật: bởi Đinh Thị Cẩm Hà /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=566 Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng bởi Lê Thị Nam Giang /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=454 Bình luận khoa học bộ Luật Dân sự năm 2005 bởi Hoàng Thế Liên /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=572 Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 bởi Hoàng Thế Liên /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=580 Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 bởi Hoàng Thế Liên /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=571 Bình luận khoa học bộ luật hình sự : bởi Đinh Văn Quế /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=587 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 : bởi Nguyễn Ngọc Hòa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2714 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 : bởi Nguyễn Ngọc Hòa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2715 Bình luận khoa học Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bởi Lưu Bình Nhưỡng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2686 Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bởi Nguyễn Văn Cường /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=625 Bình luận khoa học luật đất đai (năm 2013) bởi Phạm Thị Hương Lan /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2716 Bình luận khoa học những điểm mới của bộ luật dân sự năm 2015 bởi Đỗ Văn Đại /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2496 Bình luận những điểm mới cơ bản của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 bởi Võ Thị Kim Oanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=588 Bình luận những điểm mới của Bộ luật hình sự (hiện hành) : bởi Nguyễn Văn Thuyết /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2737 Bình luận những điểm mới trong bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 bởi Nguyễn Thị Hoài Phương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620 Bộ luật dân sự : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=555 Bộ luật dân sự của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=604 Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1177 Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1165 Bộ luật lao động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2520 Bộ luật tố tụng dân sự /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=556 Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1163 Bộ nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế 2004 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3241 Các án lệ của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622 Các biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế và bộ mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018 : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2740 Các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài : bởi Ngô Hữu Phước /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=615 Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, thương mại, lao động (năm 2000-2016) /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=624 Các quy định pháp luật đối với nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam = /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2503 Các quy định pháp luật hiện hành về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán doanh nghiệp /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=543 Các văn bản pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước và khuyến khích Việt kiều đầu tư về nước : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=605 Các văn bản quy định pháp luật về báo chí in /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2529 Các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1188 Các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1189 Cơ chế giám sát hiến pháp với việc đảm bảo quyền con người bởi Vũ Văn Nhiệm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2491 Dẫn độ trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam bởi Ngô Hữu Phước /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=532 Đào tạo luật thông qua mô hình phiên toà giả định : bởi Trần Việt Dũng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=607 Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong bộ luật dân sự (hiện hành) năm 2015 và những tình huống thực tế bởi Trương Hồng Quang /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2735 Foreign investment & trade law in Vietnam bởi Brahm, Laurence J /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2515 Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật Việt Nam bởi Lê Trường Sơn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1161 Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế : bởi Nguyễn Ngọc Lâm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1173 Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất : bởi Đỗ Văn Đại /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=595 Giáo dục pháp luật cho trẻ em ở Việt Nam hiện nay bởi Lê Thị Phương Nga /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2733 Giáo trình bầu cử trong nhà nước pháp quyền bởi Vũ Văn Nhiêm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2488 Giáo trình công pháp quốc tế bởi Trần Thị Thuỳ Dương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=564 Giáo trình công pháp quốc tế bởi Trần Thị Thuỳ Dương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=565 Giáo trình khoa học điều tra hình sự bởi Bùi Kiên Điện /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3243 Giáo trình kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự bởi Nguyễn Minh Hằng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1159 Giáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập luận bởi Lê Thị Hồng Vân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=545 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1176 Giáo trình lí luận chung về nhà nước và pháp luật bởi Nguyễn Minh Đoan /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3212 Giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật bởi Lê Minh Tâm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=542 Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới bởi Nguyễn Cảnh Hợp /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2524 Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới bởi Phạm Điềm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3202 Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam bởi Lê Minh Tâm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3199 Giáo trình luật an sinh xã hội bởi Nguyễn Thị Kim Phụng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3222 Giáo trình luật cạnh tranh bởi Nguyễn Thị Vân Anh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3216 Giáo trình luật chứng khoán bởi Nguyễn Văn Tuyết /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1650 Giáo trình luật dân sự Việt Nam bởi Đinh Văn Thanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3245 Giáo trình luật dân sự Việt Nam bởi Đinh Văn Thanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3246 Giáo trình luật dân sự Việt Nam bởi Lê Đình Nghị /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=568 Giáo trình luật dân sự Việt Nam bởi Lê Đình Nghị /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=582 Giáo trình luật đất đai bởi Trần Quang Huy /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603 Giáo trình luật đất đai bởi Lưu Quốc Thái /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=612 Giáo trình luật đất đai bởi Trần Quang Huy /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3244 Giáo trình luật hành chính Việt Nam bởi Trần Minh Hương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3209 Giáo trình luật hành chính Việt Nam bởi Nguyễn Cửu Việt /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2492 Giáo trình luật hiến pháp nước ngoài bởi Thái Vĩnh Thắng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3208 Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam bởi Thái Vĩnh Thắng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3210 Giáo trình luật hình sự Việt Nam bởi Trần Thị Quang Vinh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2508 Giáo trình luật hình sự Việt Nam bởi Trần Thị Quang Vinh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2509 Giáo trình luật hình sự Việt Nam - Phần chung bởi Trần Thị Quang Vinh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2507 Giáo trình luật hình sự Việt Nam : bởi Nguyễn Ngọc Hòa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3218 Giáo trình luật hình sự Việt Nam : bởi Nguyễn Ngọc Hòa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3219 Giáo trình luật hình sự Việt Nam : bởi Nguyễn Ngọc Hòa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2730 Giáo trình luật hôn nhân & gia đình Việt Nam bởi Nguyễn Văn Tiến /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=569 Giáo trình luật lao động /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2483 Giáo trình luật lao động Việt Nam bởi Lưu Bình Nhưỡng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3224 Giáo trình luật môi trường bởi Lê Hồng Hạnh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=550 Giáo trình luật môi trường bởi Lê Hồng Hạnh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=574 Giáo trình luật môi trường bởi Lê Hồng Hạnh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3223 Giáo trình luật ngân hàng bởi Nguyễn Văn Vân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621 Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam bởi Võ Đình Toàn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3238 Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam : bởi Trần Vũ Hải /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=601 Giáo trình luật ngân sách nhà nước bởi Nguyễn Văn Tuyến /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=541 Giáo trình luật ngân sách nhà nước bởi Nguyễn Văn Tuyến /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3215 Giáo trình luật ngân sách nhà nước bởi Nguyễn Văn Tuyến /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1149 Giáo trình luật quốc tế bởi Lê Mai Anh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3213 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ bởi Lê Nết /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2530 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ bởi Lê Nết /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=614 Giáo trình luật so sánh bởi Nguyễn Quốc Hoàn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=538 Giáo trình luật so sánh bởi Nguyễn Quốc Hoàn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3196 Giáo trình luật thuế bởi Nguyễn Thị Thủy /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1162 Giáo trình luật thuế Việt Nam bởi Phạm Thị Giang Thu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3220 Giáo trình luật thương mại quốc tế bởi Trần Việt Dũng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=540 Giáo trình luật thương mại quốc tế bởi Nông Quốc Bình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3207 Giáo trình luật thương mại Việt Nam bởi Nguyễn Viết Tý /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3235 Giáo trình luật thương mại Việt Nam bởi Nguyễn Viết Tý /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3236 Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam bởi Nguyễn Công Bình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3237 Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam bởi Nguyễn Thị Hoài Phương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=558 Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam bởi Hoàng Thị Minh Sơn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3234 Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam bởi Võ Thị Kim Oanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=573 Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam bởi Võ Thị Kim Oanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2525 Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3232 Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3233 Giáo trình những quy định chung về luật dân sự bởi Phạm Kim Anh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=557 Giáo trình những quy định chung về luật dân sự bởi Phạm Kim Anh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1102 Giáo trình pháp luật cộng đồng ASEAN bởi Nguyễn Thị Thuận /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3206 Giáo trình pháp luật doanh nghiệp bởi Bùi Ngọc Sơn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3242 Giáo trình pháp luật đại cương bởi Nguyễn Chí Dũng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2679 Giáo trình pháp luật đại cương : bởi Mai Hồng Quỳ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1 Giáo trình pháp luật kinh doanh quốc tế bởi Nguyễn Minh Hằng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3211 Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại bởi Hà Thị Thanh Bình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2526 Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại bởi Hà Thị Thanh Bình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2527 Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh bởi Bùi Xuân Hải /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613 Giáo trình pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bởi Nguyễn Bá Bình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3221 Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng bởi Đỗ Văn Đại /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2504 Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng bởi Đỗ Văn Đại /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2505 Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế bởi Lê Minh Hùng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=590 Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ bởi Phan Huy Hồng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=575 Giáo trình tâm lí học đại cương bởi Đặng Thanh Nga /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3203 Giáo trình tâm lý học đại cương bởi Phan Thị Kim Ngân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=667 Giáo trình tội phạm học bởi Lê Thị Sơn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3247 Giáo trình tội phạm học bởi Võ Thị Kim Oanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=551 Giáo trình tư pháp quốc tế bởi Bành Quốc Tuấn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2510 Giáo trình tư pháp quốc tế bởi Trần Minh Ngọc /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3198 Giáo trình xã hội học pháp luật bởi Ngọ Văn Nhân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3217 Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật bởi Đoàn Thị Tố Uyên /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3205 Giới hạn chính đáng đối với các quyền con người, quyền công dân trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam : bởi Nguyễn Minh Tuấn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3214 Hệ thống điều ước quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, nghiên cứu Luật Hàng không Quốc tế bởi Ngô Hữu Phước /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533 Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý đầu tư và xây dựng quy chế đấu thầu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=628 Hệ thống văn bản pháp luật mới về đất đai, nhà ở và thuế nhà đất /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=627 Hệ thống văn bản pháp luật ngân hàng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1157 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trích văn bản quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình bởi Lê Thị Mận /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1155 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=537 Hiệu lực của hợp đồng : bởi Lê Minh Hùng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=596 Hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam bởi Vũ Thị Thuý /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=554 Hình thức của hợp đồng : bởi Lê Minh Hùng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=594 Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam : bởi Cao Vũ Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2732 Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam bởi Doãn Hồng Nhung /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2992 Hỏi - đáp pháp luật đất đai, luật nhà ở và kinh doanh bất động sản bởi Thanh Thảo /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=611 Hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự bởi Lê Hồng Hải /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=593 Hướng dẫn học tư pháp quốc tế bởi Vũ Thị Phương Lan /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2511 Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và chỉ dẫn áp dụng pháp luật tố tụng dân sự : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=626 Kỹ năng nghiệp vụ hội thẩm dùng trong xét xử các vụ án hình sự bởi Vũ Hoài Nam /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2734 Kỹ năng tra cứu các điều và văn bản áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004 - 2014 : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=623 Law bởi Evans, Virginia /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3310 Law on foreign investment in Vietnam = /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2516 Lịch sử tư tưởng chính trị - pháp lý : bởi Hoàng Thị Kim Quế /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3200 Luật an ninh mạng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2724 Luật an toàn, vệ sinh lao động /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2494 Luật báo chí /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2726 Luật bảo hiểm xã hội /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=552 Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=570 Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam : bởi Đỗ Văn Đại /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=608 Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam : bởi Đỗ Văn Đại /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1101 Luật cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2485 Luật doanh nghiệp : bởi Bùi Xuân Hải /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2518 Luật doanh nghiệp tư nhân, luật công ty, luật khuyến khích đầu tư trong nước, luật phá sản doanh nghiệp, thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2523 Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=578 Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1158 Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật mới trong kinh doanh bởi Quốc Cường /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2506 Luật du lịch /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2727 Luật đất đai bởi Quốc Cường /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2502 Luật đất đai : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=610 Luật đất đai (hiện hành) năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2718 Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1164 Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất bởi Hoàng Anh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2500 Luật đấu thầu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=530 Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành (Song ngữ Việt - Anh) = /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2499 Luật đo đạc và bản đồ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2720 Luật hành chính nước ngoài bởi Nguyễn Cửu Việt /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=584 Luật hình sự một số nước trên thế giới : bởi Nguyễn Tấn Thành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2497 Luật hình sự quốc tế với việc đảm bảo quyền con người bởi Nguyễn Thị Phương Hoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=535 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1172 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=562 Luật kinh doanh (Luật kinh tế) bởi Nguyễn Thị Khế /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2514 Luật kinh doanh bất động sản /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=577 Luật kinh doanh quốc tê /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2513 Luật lao động Việt Nam mục đích yêu cầu các câu hỏi và tình huống bởi Bùi Thị Kim Ngân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586 Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=583 Luật nghĩa vụ quân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Việt Nam : bởi Đỗ Văn Đại /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=619 Luật nghĩa vụ quân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Việt Nam : bởi Đỗ Văn Đại /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1103 Luật nhà ở /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=549 Luật nhà ở và văn bản hướng dẫn thi hành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1169 Luật phá sản và văn bản hướng dẫn thi hành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=598 Luật quốc phòng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2725 Luật quy hoạch /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2722 Luật quy hoạch (hiện hành) /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2721 Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 2009 và nghị định hướng dẫn về quyền tác giả, quyền liên quan /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2731 Luật sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn thi hành : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=606 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : bởi Nguyễn Hồ Bích Hằng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1168 Luật so sánh : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1160 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2723 Luật tập quán và quyền con người bởi Phan Nhật Thanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=536 Luật thể dục, thể thao (hiện hành) : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2728 Luật thi hành án dân sự : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=560 Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành 2015 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1175 Luật thương mại quốc tế bởi Mai Hồng Quỳ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2489 Luật thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1156 Luật thương phiếu bởi Phạm Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=602 Luật tố cáo /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2719 Luật tổ chức thương mại thế giới : bởi Mai Hồng Quỳ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2490 Luật tố tụng hành chính năm 2015 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1166 Luật tư pháp quốc tế : bởi Ngô Quốc Chiến /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3201 Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1167 Một số quy định pháp luật về đào tạo, bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo và tuyển dụng công chức /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581 Những điều cần biết về pháp luật tiếp cận thông tin : bởi Đào Trí Úc /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3230 Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam : bởi Trịnh Quốc Toản /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3227 Những vấn đề pháp lý về thị trường quyền sử dụng đất Việt Nam bởi Lưu Quốc Thái /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1170 Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của bộ luật dân sự năm 2015 bởi Trần Minh Ngọc /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2736 Pháp luật chống lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh về giá bởi Phạm Hoài Huấn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=579 Pháp luật về doanh nghiệp : bởi Trương Nhật Quang /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=591 Pháp luật về hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động thẩm định cho vay của ngân hàng thương mại bởi Lê Thị Ngân Hà /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=576 Pháp luật về quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình trên thế giới và của Việt Nam : bởi Nguyễn Hoàng Anh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3228 Pháp luật về tài chính đối với các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài = /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2519 Pháp luật về thanh tra nhân dân : bởi Nguyễn Quốc Văn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3226 Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của nhà nước bởi Đỗ Văn Đại /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2487 Phương pháp nghiên cứu đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự và kỹ năng áp dụng pháp luật hình sự /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=563 Phương pháp nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự mới nhất năm 2018 : bởi Nguyễn Ngọc Điệp /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2739 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2498 Quyền có người bào chữa trong luật tố tụng hình sự Việt Nam Đức và Hoa Kỳ bởi Lương Thị Mỹ Quỳnh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534 Quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự bởi Nguyễn Ngọc Chí /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3229 Quyền con người trong luật quốc tê và pháp luật Việt Nam : bởi Mai Hồng Quỳ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=463 Quyền con người và WTO : bởi Hestermeyer, Holger /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=546 So sánh - đối chiếu bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và 2015 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=617 So sánh đối chiếu bộ luật dân sự 2005 và 2015 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1106 So sánh luật hôn nhân và gia đình năm 2000 - năm 2014 & các văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân, gia đình mới nhất bởi Nguyễn Ngọc Điệp /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2717 Sự hạn chế quyền lực nhà nước bởi Nguyễn Đăng Dung /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3204 Tập bài giảng giám định pháp y bởi Nguyễn Đăng Chiêu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585 Tập bài giảng pháp luật môi trường trong kinh doanh bởi Nguyễn Văn Phương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3225 Tập bài giảng pháp luật về công chứng, luật sư bởi Lê Thị Hải Châu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=547 Tập bài giảng trách nhiệm hình sự và hình phạt /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=589 Tập bài giảng tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2493 The reporter and the law : bởi Denniston, Lyle W /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2521 Thời điểm giao kết hợp đồng trong pháp luật của một số nước trên thế giới, các bộ nguyên tắc hợp đồng quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam bởi Lê Minh Hùng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=597 Thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự bởi Đặng Thanh Hoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1174 Thực hiện các quyền hiến định trong hiến pháp năm 2013 : bởi Trịnh Quốc Toản /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3231 Tìm hiểu luật WTO qua một số vụ kiện về chống bán phá giá bởi Trần Việt Dũng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2486 Tìm hiểu nội dung cơ bản của luật đất đai mới : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=599 Tìm hiểu về luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (hiện hành) bởi Nguyễn Quang Tuyến /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2729 Tòa án Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền bởi Nguyễn Đăng Dung /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3239 Toàn án hình sự quốc tế - góc nhìn Việt Nam /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2495 Toàn cầu hoá, văn hoá địa phương và phát triển: Cách tiếp cận nhân học /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=553 Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính (theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017) : bởi Nguyễn Kim Chi /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2738 Tư pháp quốc tế bởi Lê Thị Nam Giang /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=531 Tuyển tập các bản án quyết định của tòa án Việt Nam về tố tụng dân sự bởi Đỗ văn Đại /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1105 Tuyển tập các bản án, quyết định của tòa án Việt Nam về quyền sử dụng đất bởi Đỗ Văn Đại /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618 Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, kinh tế năm (2013-2016) : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1171 Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2017-2022) /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3303 Xây dựng và bảo vệ hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam bởi Nguyễn Mạnh Hùng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=544 Xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam bởi Võ Thị Kim Oanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=559