Kỹ thuật hình ảnh y học /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=22 RSS feed for public list Kỹ thuật hình ảnh y học Bài giảng chẩn đoán X quang bởi Phạm Ngọc Hoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118 Cẩm nang chẩn đoán hình ảnh bệnh hô hấp bởi Hoàng Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=203 Chẩn đoán hình ảnh : bởi Nguyễn Duy Huề /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110 Chẩn đoán hình ảnh bộ máy tiết niệu bởi Bùi Văn Lệnh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252 Chẩn đoán hình ảnh chấn thương bụng bởi Nguyễn Duy Huề /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=360 CT chấn thương đầu bởi Phạm Ngọc Hoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154 CT cột sống bởi Phạm Ngọc Hoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151 Điều trị bệnh loãng xương kết hợp y học hiện đại và cổ truyền bởi Trần Văn Năm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3 Đọc phim X quang bụng bởi Lê Văn Phước /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=119 Đọc phim X quang ngực bởi Lê Văn Phước /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=120 Ghép da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bởi Trần Thiết Sơn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1520 Hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ trong đột quỵ thiếu máu não cấp : bởi Nguyễn Văn Khôi /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=121 Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ bởi Phạm Minh Thông /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=138 Kỹ Thuật chụp X - quang bởi Phạm Minh Thông /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1705 Lâm sàng bệnh lao phổi bởi Hoàng Long Phát /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=161 Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế : bởi Trần Văn Son /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47 Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế : bởi Lê Tiến Khoan /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51 Siêu âm chẩn đoán và một số vấn đề lâm sàng sản phụ khoa liên quan bởi Phan Trường Duyệt /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1392 Siêu âm chẩn đoán và nội số nội dung lâm sàng sản phụ khoa liên quan bởi Phan Trường Duyệt /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1351 Siêu âm Doppler mạch máu bởi Nguyễn Phước Bảo Quân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127 Siêu âm Doppler màu trong thăm khám mạch máu tạng và mạch ngoại biên bởi Phạm Minh Thông /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129 Thực hành X quang ngực bởi Nguyễn Văn Thành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=133