Xét nghiệm y học /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=21 RSS feed for public list Xét nghiệm y học Hóa phân tích bởi Phan An /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=175 Hóa sinh bởi Tạ Thành Vân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=187 Hóa sinh lâm sàng : bởi Lê Đức Trình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=146 Ký sinh trùng thực hành bởi Lê Thị Xuân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30 Kỹ thuật cơ bản và đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm vi sinh y học bởi Đinh Hữu Dung /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1695 Kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh y học /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=143 Kỹ thuật xét nghiệm huyết học - truyền máu : bởi Hà Thị Anh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=223 Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng dụng trong lâm sàng bởi Đỗ Trung Phấn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=412 Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng : bởi Phạm Hùng Vân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=137 Những xét nghiệm hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng bởi Lê Xuân Trường /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1704 Sổ tay những kết quả xét nghiệm bất thường bởi Kellerman, Geoffrey /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130 Vi sinh vật : bởi Đoàn, Thị Nguyệt /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=351 Xét nghiệm cơ bản và atlas ký sinh trùng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=140 Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng bởi Nguyễn Thế Khánh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157