Công nghệ thực phẩm /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=20 RSS feed for public list Công nghệ thực phẩm Công nghệ chế biến thịt và thuỷ sản bởi Nguyễn Tiến Lực /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=791 Giáo trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế bởi Lê Văn Việt Mẫn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=793 Giáo trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế bởi Lê Văn Việt Mẫn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=792 Giáo trình kỹ thuật lạnh thực phẩm bởi Nguyễn Huy Bích /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=789 Hoá học thực phẩm bởi Hoàng Kim Anh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=790 Phân tích hoá học thực phẩm bởi Hà Duyên Tư /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=795 Quản lý chất lượng thực phẩm bởi Đống Thị Anh Đào /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=794 Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm bởi Lê Văn Việt Mẫn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=796