Kỹ thuật công trình xây dựng /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=16 RSS feed for public list Kỹ thuật công trình xây dựng Bài tập vật liệu xây dựng bởi Phùng Văn Lự /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=760 Địa kỹ thuật trong xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp bởi Nguyễn Đức Nguôn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=755 Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng bởi Phan Nhựt Duy /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=763 Giáo trình vật liệu xây dựng bởi Phan Thế Vinh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=761 Kỹ thuật thi công : bởi Đỗ Đình Đức /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=759 Nền và móng bởi Phan Hồng Quân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=757 Phần mềm SEEP/W ứng dụng vào tính toán thấm cho các công trình thủy và ngầm bởi Đỗ Văn Đệ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1010 Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng bởi Vương Hách /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=764 Xây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mở bởi Nguyễn Bá Kế /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=756 Xói cục bộ trụ cầu bởi Trần Đình Nghiên /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=758