Luật kinh tế /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=15 RSS feed for public list Luật kinh tế Các văn bản pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước và khuyến khích Việt kiều đầu tư về nước : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=605 Giáo trình công pháp quốc tế bởi Trần Thị Thuỳ Dương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=564 Giáo trình luật đất đai bởi Trần Quang Huy /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603 Giáo trình luật đất đai bởi Lưu Quốc Thái /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=612 Giáo trình luật đầu tư bởi Đoàn Trung Kiên /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=459 Giáo trình luật ngân hàng bởi Nguyễn Văn Vân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621 Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam : bởi Trần Vũ Hải /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=601 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ bởi Lê Nết /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=614 Giáo trình luật thương mại quốc tế bởi Trần Việt Dũng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=540 Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh bởi Bùi Xuân Hải /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613 Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ bởi Phan Huy Hồng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=575 Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý đầu tư và xây dựng quy chế đấu thầu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=628 Hệ thống văn bản pháp luật mới về đất đai, nhà ở và thuế nhà đất /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=627 Hỏi - đáp pháp luật đất đai, luật nhà ở và kinh doanh bất động sản bởi Thanh Thảo /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=611 Luật bảo hiểm xã hội /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=552 Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam : bởi Đỗ Văn Đại /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=608 Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=578 Luật đấu thầu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=530 Luật kinh doanh bất động sản /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=577 Luật nhà ở /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=549 Luật phá sản và văn bản hướng dẫn thi hành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=598 Luật sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn thi hành : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=606 Luật thương phiếu bởi Phạm Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=602 Pháp luật chống lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh về giá bởi Phạm Hoài Huấn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=579 Pháp luật về doanh nghiệp : bởi Trương Nhật Quang /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=591 Pháp luật về hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động thẩm định cho vay của ngân hàng thương mại bởi Lê Thị Ngân Hà /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=576 Quy định pháp luật về hỗ trợ, tài trợ trong kinh tế - xã hội bởi Trần Văn Tuấn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=600 Thời điểm giao kết hợp đồng trong pháp luật của một số nước trên thế giới, các bộ nguyên tắc hợp đồng quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam bởi Lê Minh Hùng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=597 Tìm hiểu nội dung cơ bản của luật đất đai mới : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=599