Bất động sản /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=12 RSS feed for public list Bất động sản 101 mẫu văn bản - hợp đồng trong giao dịch bất động sản bởi Nguyễn Văn Dung /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116 Giáo trình thẩm định giá trị bất động sản bởi Nguyễn Ngọc Vinh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=112 Giáo trình thanh tra đất đai bởi Trịnh Hữu Liên /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=717 Luật kinh doanh bất động sản /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=577 Nguyên lý bất động sản bởi Trần Tiến Khai /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114 Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 - 2010) bởi Nguyễn Đình Bồng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=715