Nam Can Tho University Library

Tài chính - Ngân hàng Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Tín dụng - ngân hàng Phan Thị Cúc (chủ biên), Đoàn Văn Huy, Nguyễn Văn Kiên

Tác giả Phan Thị Cúc [Chủ biên] | Nguyễn Văn Kiên | Đoàn Văn Huy.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.7 C506] (4).
Các phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình Đoàn Văn Trường

Tác giả Đoàn Văn Trường.

Nhà xuất bản: H. Khoa học Kỹ thuật 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.521 Tr561] (2).
Cách tân để thắng : mô hình từ A- đến -F Fernando Trías de Bes & Philip Kotler ; Nguyễn Dương Hiếu, Trịnh Hoàng Kim Phượng, Đặng Nguyễn Hiếu Trung (dịch)

Tác giả Trias de Bes, Fernando | Kotler, Philip | Nguyễn Dương Hiếu [Dịch] | Trịnh Hoàng Kim Phượng [Dịch] | Đặng Nguyễn Hiếu Trung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.406 F363] (15).
Chiến tranh tiền tệ = Currency wars Song Hongbing ; Hồ Ngọc Minh (dịch) ; Nguyễn Giang Chi (hiệu đính)

Tác giả Hongbing, Song | Hồ Ngọc Minh [dịch] | Nguyễn Giang Chi [hiệu đính].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6 tại Việt NamNhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp Tp.HCM Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.41 S698] (5).
Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính Nguyễn Trọng Hoài (chủ biên), Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy

Tác giả Nguyễn Trọng Hoài [Chủ biên] | Phùng Thanh Bình | Nguyễn Khánh Duy.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332 H404] (5).
Giao dịch ngoại hối và phân tích liên thị trường Ashraf Laidi

Tác giả Laidi, Ashraf | Ngô Thị Ngọc Thảo [Người dịch] | Phương Thúy [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp Tp.HCM 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.114 Ash819] (5).
Giáo trình hệ thống tài khoản quốc gia SNA Vũ Thị Ngọc Phùng, Nguyễn Quỳnh Hoa (đồng chủ biên)

Tác giả Vũ Thị Ngọc Phùng [Chủ biên] | Nguyễn Quỳnh Hoa [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 339.32 Ph513] (1).
Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư : Lý thuyết, tình huống thực tế, bài tập Đỗ Phú Trần Tình

Tác giả Đỗ Phú Trần Tình.

Ấn bản: Tái bản lần 1Nhà xuất bản: H. Giao thông vận tải 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.6 T312] (7). Được ghi mượn (2).
Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ Phan Thị Cúc, Đoàn Văn Huy

Tác giả Phan Thị Cúc | Đoàn Văn Huy.

Ấn bản: (Tái bản lần 2)Nhà xuất bản: H. Thống kê 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.4076 C506] (5).
Giáo trình tài chính doanh nghiệp Phan Thị Cúc ... [et al.]

Tác giả Đoàn Văn Huy | Phan Thị Cúc | Đặng Trường Giang | Nguyễn T. Mỹ Phượng | Nguyễn Trung Trực.

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.15076 C506] (10).
Giáo trình thẩm định dự án đầu tư khu vực công Nguyễn Hồng Thắng (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền

Tác giả Nguyễn Hồng Thắng [Chủ biên] | Nguyễn Thị Huyền.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.6 H527] (5).
Giáo trình thẩm định tín dụng Lý Hoàng Ánh, Nguyễn Đăng Dờn (đồng chủ biên)

Tác giả Lý Hoàng Ánh [Chủ biên] | Nguyễn Đăng Dờn.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Kinh tế Tp.HCM 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.7 A107] (10).
Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương : UCP 600, URC 522, ISBP 681, INCOTERM® 2010 Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Hồng Hải (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Văn Tiến [Chủ biên] | Nguyễn Thị Hồng Hải [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 382.1 T305] (4).
Giáo trình thị trường chứng khoán Bùi Kim Yến

Tác giả Bùi Kim Yến.

Nhà xuất bản: H. Giao thông vận tải 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.642 Y254] (18).
Giáo trình thị trường tài chính Nguyễn Thị Bích Loan ... [et al.]

Tác giả Nguyễn Thị Bích Loan | Lê Hà Diễm Chi | Huỳnh Thị Hương Thảo | Hồ Thanh Tùng | Nguyễn Văn Nông.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.152076 L406] (5).
Giáo trình thiết lập & thẩm định dự án đầu tư Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan

Tác giả Phước Minh Hiệp | Lê Thị Vân Đan.

Ấn bản: Tái bản lần 2 có sửa chữa bổ sungNhà xuất bản: H. Lao Động - Xã Hội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.63.076 H307] (4).
Giáo trình thuế (nghiệp vụ và bài tập) Phan Hiển Minh

Tác giả Phan Hiển Minh.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 336.2076 M312] (9).
Hệ thống bài tập và bài giải tài chính doanh nghiệp Bùi Hữu Phước (chủ biên), Lê Thị Lanh, Phan Thị Nhi Hiếu

Tác giả Bùi Hữu Phước [Chủ biên] | Phan Thị Nhi Hiếu | Lê Thị Lanh | Lại Tiến Dĩnh.

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.6041076 Ph557] (10).
Hệ thống bài tập và bài giải tài chính doanh nghiệp Bùi Hữu Phước (chủ biên) ; Lê Thị Lanh, Phan Thị Nhi Hiếu

Tác giả Bùi Hữu Phước [Chủ biên] | Lê Thị Lanh | Phan Thị Nhi Hiếu.

Ấn bản: Tái bản lần 1Nhà xuất bản: Tp.HCM Kinh tế 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.151 Ph557] (9).
Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT trên Excel Bùi Văn Dương ... [et al.]

Tác giả Bùi Văn Dương.

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.450.285 D561] (5).
 <<  <  1  2  3    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha