Nam Can Tho University Library

Quản lý tài nguyên & Môi trường Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Bảo tồn môi trường di sản : Sự tham gia và tiềm năng của cộng đồng trong bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị, khả năng tương tác giữa con người với thành phần đô thị di sản Việt Nam Ngô Minh Hùng

Tác giả Ngô Minh Hùng.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Đại học Quốc gia Tp.HCM 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 354.3 H513] (4).
Bảo vệ môi trường không khí Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý

Tác giả Hoàng Thị Hiền | Bùi Sỹ Lý.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.53 H305] (4).
Cẩm nang kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Thiết kế, thi công và quản lý Hồ Sĩ Minh

Tác giả Hồ Sĩ Minh.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690.22 M312] (4).
Cẩm nang lọc bụi trong khí thải Hoàng Thị Hiền

Tác giả Hoàng Thị Hiền.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 697 H305] (4).
Cẩm nang quản lý môi trường Lưu Đức Hải (chủ biên)

Tác giả Lưu Đức Hải [Chủ biên] | Phạm Thị Việt Anh | Nguyễn Thị Hoàng Liên | Vũ Quyết Thắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ tưNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 354.3 Anh107] (3).
Cấp nước đô thị : Dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành kĩ thuật hạ tầng và môi trường đô thị Nguyễn Ngọc Dung

Tác giả Nguyễn Ngọc Dung.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.1 D513] (4).
Cấp thoát nước Nguyễn Thống

Tác giả Nguyễn Thống.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.14 Th455] (3).
Công nghệ môi trường Tập 1 Xử lý nước Hoàng Văn Huệ (chủ biên)

Tác giả Hoàng Văn Huệ [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.44 H507/T.1] (4).
Công nghệ xử lí nước thải bằng biện pháp sinh học Lương Đức Phẩm

Tác giả Lương Đức Phẩm.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.3 Ph120] (5).
Công nghệ xử lý nước thải đô thị André Lamouche ; Tạ Thành Liêm (biên dịch)

Tác giả Lamouche, André | Tạ Thành Liêm [dịch].

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.3 L304] (4).
Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn Nguyễn Đức Khiển ... [et al.]

Tác giả Nguyễn Đức Khiển | Hồ Sỹ Nhiếp | Nguyễn Kim Hoàng | Nguyễn Thị Diễm Hằng.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.44 Kh305] (8).
Công trình thu nước trạm bơm cấp thoát nước Lê Dung

Tác giả Lê Dung.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.14 D513] (4).
Đánh giá tác động môi trường Cù Huy Đấu

Tác giả Cù Huy Đấu.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.7 Đ125] (4).
Đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án đầu tư trong nước và quốc tế Lê Trình

Tác giả Lê Trình.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.7 Tr312] (3).
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn

Tác giả Nguyễn Thanh Sơn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.91 S464] (4).
Độc học môi trường (Phần Chuyên đề) Lê Huy Bá (chủ biên)

Tác giả Lê Huy Bá [Chủ biên] | Nguyễn Thị Phương Uyên | Nguyễn Thị Hồng Thuỵ | Thái Văn Nam | Đỗ Thị Kim Chi.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.7 N104] (4).
Độc học sinh thái Đỗ Hồng Lan Chi, Bùi Lê Thanh Khiết, Đào Thanh Sơn

Tác giả Đỗ Hồng Lan Chi | Đào Thanh Sơn | Bùi Lê Thanh Khiết.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.73 Ch300] (4).
Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản : Giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng ngành Xây dựng Trần Đức Hạ (chủ biên)

Tác giả Trần Đức Hạ [Chủ biên] | Ứng Quốc Dũng.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 354.64075 M452] (9).
Giáo trình con người và môi trường Lê Văn Khoa (chủ biên); Đoàn Văn Cánh, Nguyễn Quang Hùng, Lâm Minh Triết

Tác giả Lê Văn Khoa [Chủ biên] | Lâm Minh Triết | Nguyễn Quang Hùng | Đoàn Văn Cánh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 636.7 Kh401] (9).
Giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn Đinh Xuân Thắng (chủ biên), Nguyễn Văn Phước

Tác giả Đinh Xuân Thắng [Chủ biên] | Nguyễn Văn Phước.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.44075 Ph557] (9).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha