Nam Can Tho University Library

Khoa học cơ bản Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
English for customer care Rosemary Richey

Tác giả Richey, Rosemary.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 R527] (9).
101 bài luyện tập môn bóng chuyền Peggy Martin ; Biên dịch: Thanh Ly, Nhã Thư

Tác giả Martin, Peggy | Thanh Ly [biên dịch] | Nhã Thư [biên dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 796.325 M379] (5).
40 bài luận tiếng Anh thi chứng chỉ B, C và TOEIC : Ngôn ngữ - Du lịch - Mua sắm Đan Văn

Tác giả Đan Văn.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 425 V115] (1).
Active listening 1 Book 1 Steven Brown, Dorolyn Smith

Tác giả Brown, Steven | Smith, Dorolyn.

Ấn bản: 2nd edNhà xuất bản: Cambridge (New York) Cambridge University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 420 Br878] (4).
Bài tập đại số đại cương Bùi Huy Hiền

Tác giả Bùi Huy Hiền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 512.076 H305] (10).
Bài tập hình học họa hình Nguyễn Quang Cự (chủ biên), Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái

Tác giả Nguyễn Quang Cự [Chủ biên] | Vũ Hoàng Thái | Nguyễn Mạnh Dũng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 16Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 516.6 C550] (9).
Bài tập kinh tế lượng : Với sự trợ giúp của phần mềm Eviews Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Thanh [(chủ biên)] | Hoàng Ngọc Nhậm | Vũ Thị Bích Liên.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Tp.HCM 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330.075 L305] (10).
Bài tập toán cao cấp Tập 2 Phép tính giải tích một biến số Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

Tác giả Nguyễn Đình Trí | Tạ Văn Đĩnh | Nguyễn Hồ Quỳnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 11Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 515.076 Tr300] (9).
Bài tập toán cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến số Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

Tác giả Nguyễn Đình Trí [Chủ biên] | Tạ Văn Đĩnh | Nguyễn Hồ Quỳnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 13Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 515.076 Tr300] (5).
Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tích Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

Tác giả Nguyễn Đình Trí [Chủ biên] | Tạ Văn Đĩnh | Nguyễn Hồ Quỳnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 15Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 512.14076 Đ312] (10).
Bài tập và bài giải thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Tác giả Hoàng Trọng | Chu Nguyễn Mộng Ngọc.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 519.5076 Tr431] (9).
Bài tập vật lí đại cương : Biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1990 : Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình, thuỷ lợi, giao thông vận tải Tập 2 Điện - Dao động - Sóng Lương Duyên Bình (chủ biên), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính

Tác giả Lương Duyên Bình [Chủ biên] | Nguyễn Hữu Hồ | Lê Văn Nghĩa | Nguyễn Quang Sính.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 18Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 531.076 B312] (9).
Bài tập xác suất - thống kê ứng dụng Lê Sĩ Đồng

Tác giả Lê Sĩ Đồng.

Ấn bản: Tái bản lần thư 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 519.076 Đ455] (9). Được ghi mượn (2).
Basic tactics for listening : Jack C. Richards

Tác giả Richards, Jack C.

Ấn bản: 2nd ed.Nhà xuất bản: Oxford Oxford Univ. Press 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 R541] (4).
Basic vocabulary in use : with answers Micheal McCarthy, Felicity O'Dell;

Tác giả McCarthy, Micheal | O'Dell, Felicity.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 C326] (14).
Bóng đá kỹ thuật và chiến thuật Chancellor ; Nhân Văn (biên dịch)

Tác giả Chancellor | Nhân Văn [Biên dịch].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 796.334 V115] (4).
Business vocabulary in use : Intermediate and Upper-intermediate: with answers Bill Mascull

Tác giả Mascull, Bill.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 B596] (4).
Cẩm nang học tiếng Việt cho người nước ngoài : Hướng dẫn giao tiếp cho du khách và người nước ngoài lưu trú ở Việt Nam = Learn & practice Vietnamese : A communication guide for travellers and residents Lê Khánh Vy tổng hợp, biên dịch

Tác giả Lê Khánh Vy [Tổng hợp, biên dịch ].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 495.9228 C120] (1).
Cấu trúc đại số Đậu Thế Cấp

Tác giả Đậu Thế Cấp.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 512 C123] (10).
Cause & effect : Intermediate reading pracitce Patricia Ackert

Tác giả Ackert, Patricia.

Ấn bản: 3rd edNhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 T120] (3).
 <<  <  1  2  3  4    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha