Nam Can Tho University Library

Quản lý đất đai Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Các vấn đề về nước dưới đất Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Viết Minh

Tác giả Nguyễn Hồng Đức | Nguyễn Viết Minh.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.114 Đ552] (8).
Cẩm nang địa chất : Tìm kiếm - thăm dò khoáng sản rắn Đặng Xuân Phong, Đặng Xuân Phú

Tác giả Đặng Xuân Phong | Đặng Xuân Phú.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 622.13 Ph431] (4).
Cơ chế tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư - Kinh nghiệm tại thành phố Cần Thơ (Sách chuyên khảo) Phan Trung Hiền, Phạm Duy Thanh

Tác giả Phan Trung Hiền | Phạm Duy Thanh.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 354.3409597 H305] (9).
Cơ sở địa chất - Địa chất công trình Nguyễn Chí Trung

Tác giả Nguyễn Chí Trung.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 550 Tr513] (4).
Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thuỷ lợi Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Xuân Đặng, Ngô Trí Viềng

Tác giả Nguyễn Văn Cung | Nguyễn Xuân Đặng | Ngô Trí Viềng.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 627.4 C513] (3).
Đất ngập nước kiến tạo : Sách được xuất bản trong khuôn khổ Dự án VLIR-E2 (Việt Nam - Bỉ) Lê Anh Tuấn (chủ biên), Lê Hoàng Việt, Guido Wyseure

Tác giả Lê Anh Tuấn [Chủ biên] | Wyseure, Guido | Lê Hoàng Việt.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nông nghiệp 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 627 T502] (9).
Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu Lê Anh Khoa (chủ biên), Trần Trung Dũng, Lưu Đức Hải, Nguyễn Văn Viết

Tác giả Lê Anh Khoa [Chủ biên] | Trần Trung Dũng | Lưu Đức Hải | Nguyễn Văn Viết.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 551.6 B305] (4).
Giáo trình bạc màu đất và bảo tồn tài nguyên đất = Soil degradation and conservation Lê Văn Khoa, Trần Bá Linh

Tác giả Lê Văn Khoa | Trần Bá Linh.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 631.4 Kh401] (23).
Giáo trình đánh giá đất đai = Land evaluation Lê Quang Trí

Tác giả Lê Quang Trí.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.73 Tr300] (17).
Giáo trình địa chất các mỏ than dầu và khí đốt : Dùng cho sinh viên đại học Mỏ - Địa chất và các trường khác Đỗ Cảnh Dương

Tác giả Đỗ Cảnh Dương.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 553.2 D561] (3).
Giáo trình độc chất học môi trường đất Ngô Ngọc Hưng

Tác giả Ngô Ngọc Hưng.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 571.95 H556] (19).
Giáo trình hoá lý đất Nguyễn Mỹ Hoa, Lê Văn Khoa, Trần Bá Linh

Tác giả Nguyễn Mỹ Hoa | Trần Bá Linh | Lê Văn Khoa.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 631.4 H401] (13).
Giáo trình nguồn gốc, phân loại, khảo sát, lập bản đồ đất Võ Quang Minh (chủ biên)

Tác giả Võ Quang Minh [Chủ biên] | Phạm Thanh Vũ | Lê Quang Trí | Võ Tòng Anh | Trần Kim Tính.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 631.4 M312] (16).
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học và viết đề cương nghiên cứu : Ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội Võ Thị Thanh Lộc (chủ biên), Huỳnh Hữu Thọ

Tác giả Võ Thị Thanh Lộc | Huỳnh Hữu Thọ.

Ấn bản: Tài bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 001.42 L451] (9).
Giáo trình quản lý đất ngập nước Trương Thị Nga

Tác giả Trương Thị Nga.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 631.45 Ng100] (4).
Giáo trình quản lý và khai thác tài nguyên đất đai Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa

Tác giả Võ Quang Minh | Lê Văn Khoa.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 354.34 M312] (19). Được ghi mượn (1).
Giáo trình sử dụng đất ngập nước nhân tạo kiểm soát ô nhiễm môi trường Trương Thị Nga, Ngô Thuỵ Diễm Trang

Tác giả Trương Thị Nga | Ngô Thuỵ Diễm Trang.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.4 Ng100] (19).
Giáo trình thanh tra đất đai Trịnh Hữu Liên (chủ biên), Phạm Anh Tuấn, Trương Duy Khoa

Tác giả Trịnh Hữu Liên [Chủ biên] | Phạm Anh Tuấn | Trương Duy Khoa.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.1 T502] (9).
Giáo trình thực tập hoá lý đất Nguyễn Mỹ Hoa (chủ biên), Châu Minh Khôi, Tất Anh Thư...

Tác giả Nguyễn Mỹ Hoa | Dương Minh Viễn | Tất Anh Thư | Châu Minh Khôi | Trần Bá Linh.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 631.4 H401] (8).
Giáo trình thực tập phì nhiêu đất Nguyễn Mỹ Hoa (chủ biên), Ngô Ngọc Hưng, Tất Anh Thư, Nguyễn Minh Đông

Tác giả Nguyễn Mỹ Hoa [Chủ biên] | Ngô Ngọc Hưng | Nguyễn Minh Đông | Tất Anh Thư.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 631.42 H401] (9).
 <<  <  1  2    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha