Nam Can Tho University Library

Công nghệ thông tin Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Tin học và ứng dụng trong y - sinh học : Dùng cho đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Hoàng Minh Hằng

Tác giả Hoàng Minh Hằng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 055.3 H116] (4).
Bài tập ngôn ngữ C (Từ A đến Z) Huỳnh Tấn Dũng, Hoàng Đức Hải

Tác giả Huỳnh Tấn Dũng | Hoàng Đức Hải.

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Lao động xã hội 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 D613] (9).
Bài thực hành Access Xp hệ thống quản lý kinh doanh thực phẩm Võ Văn Viện

Tác giả Võ Văn Viện.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.3 V305] (2).
Bí mật phía sau điện toán đám mây = Behind the cloud Macr Benioff, Carlye Adler ; Thái Thanh Lâm (dịch)

Tác giả Benioff, Macr | Adler, Carlye | Thái Thanh Lâm [ dịch].

Nhà xuất bản: H. Kinh tế Quốc dân 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 004.678 B467] (2).
Bí quyết thành công những thương hiệu truyền thông hàng đầu thế giới Mark Tungate ; Trung An, Lan Nguyên (dịch)

Tác giả Tungate, Mark | Trung An | Lan Nguyên.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Trẻ 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.827 T259] (1).
Borland Pascal Version 7.0 Quyển 1 Nguyễn Đình Tê (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Đình Tê [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.362 T250/Q.1] (4).
Borland Pascal Version 7.0 Quyển 2 Nguyễn Đình Tê (chủ biên); Hoàng Đức Hải

Tác giả Nguyễn Đình Tê [Chủ biên] | Hoàng Đức Hải.

Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.362 T250/Q.2] (2).
C# 2005 Tập 2 Lập trình windowns form Phạm Hữu Khang (chủ biên); Đoàn Thiện Ngân (hiệu đính)

Tác giả Phạm Hữu Khang [chủ biên] | Đoàn Thiện Ngân [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Lao động 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 Kh106/T.2] (2).
C# 2005 Tập 4 - Quyển 1 Lập trình cơ sở dữ liệu Phạm Hữu Khang (chủ biên); Hoàng Đức Hải; Trần Tiến Dũng (hiệu đính)

Tác giả Phạm Hữu Khang [chủ biên] | Trần Tiến Dũng [Hiệu đính] | Hoàng Đức Hải.

Nhà xuất bản: H. Lao động xã hội 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.117 Kh106/T.4-Q.1] (2).
C# 2005 Tập 3 Lập trình hướng đối tượng Phạm Hữu Khang (chủ biên); Trần Tiến Dũng (hiệu đính)

Tác giả Phạm Hữu Khang [chủ biên] | Trần Tiến Dũng [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Lao động xã hội 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.117 Kh106/T.3] (2).
C# 2005 Tập 6 Xây dựng ứng dụng tuyển dụng nhân sự trực tuyến bằng ASP.NET 2.0 và SQL Server : Quyển 2 Các chức năng dành cho nhà tuyển dụng và quản trị Phạm Hữu Khang (chủ biên); Đoàn Thiện Ngân (hiệu đính)

Tác giả Phạm Hữu Khang [chủ biên] | Đoàn Thiện Ngân [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Lao động xã hội 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 Kh106/T.6-Q.2] (3).
C# 2005 Tập 5 Lập trình ASP.Net 2.0 : Quyển 3: Điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu Phạm Hữu Khang (chủ biên), Đoàn Thiện Ngân (hiệu đính)

Tác giả Phạm Hữu Khang [Chủ biên] | Đoàn Thiện Ngân [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Lao động xã hội 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 Kh106/T.5-Q.3] (3).
C# 2005 Tập 6 Xây dựng ứng dụng tuyển dụng nhân sự trực tuyến bằng ASP.NET 2.0 và SQL Server : Quyển 1 Các chức năng dành cho người xin việc Phạm Hữu Khang (chủ biên); Đoàn Thiện Ngân (hiệu đính)

Tác giả Phạm Hữu Khang [Chủ biên] | Đoàn Thiện Ngân [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Lao động xã hội 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 Kh.106/T.6-Q.1] (3).
C# 2005 Tập 5 Lập trình ASP.NET 2.0 : Quyển 1 Điều khiểu trình chủ ASP.NET 2.0 Phạm Hữu Khang (chủ biên); Trần Tiến Dũng (hiệu đính)

Tác giả Phạm Hữu Khang [chủ biên] | Trần Tiến Dũng [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Lao động xã hội 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 Kh106/T.5-Q.1] (3).
C# 2005 Tập 5 Lập trình ASP.NET 2.0 Quyển 4: Đối tượng ADO.NET 2.0 và XML Phạm Hữu Khang (chủ biên)

Tác giả Phạm Hữu Khang [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Lao động xã hội 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 Kh106/T.5-Q.4] (3).
Các thủ thuật trong 3ds max Lưu Triều Nguyên (chủ biên); Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Đức Hải

Tác giả Lưu Triều Nguyên [Chủ biên] | Nguyễn Văn Hùng | Hoàng Đức Hải.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.68 Ng527] (4).
Các thủ thuật trong HTML & thiết kế Web Lê Minh Hoàng

Tác giả Lê Minh Hoàng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Lao Động - Xã Hội 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.13 H407] (2).
Cơ sở lí thuyết số trong an toàn - bảo mật thông tin Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc, Trần Đan Thư

Tác giả Bùi Doãn Khanh | Nguyễn Đình Thúc | Trần Đan Thư.

Nhà xuất bản: Hồ Chí Minh Giáo Dục 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.8 Kh107] (8).
Coreldraw dành cho người tự học Phạm Quang Hiển, Phạm Quang Huy

Tác giả Phạm Quang Hiển | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 006.686 H305] (4).
Đo lường và điều khiển dùng máy tính Hồ Đắc Lộc

Tác giả Hồ Đắc Lộc.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.14 L451] (3).
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha