Nam Can Tho University Library

Kỹ thuật cơ khí động lực Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Bài tập chi tiết máy Nguyễn Hữu Lộc

Tác giả Nguyễn Hữu lộc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6 có sữa chữa, bổ sungNhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia tp Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.82076 L451] (5).
Bài tập cơ học chất lỏng ứng dựng Tập 1 Phần thủy động lực Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Hữu Duy, Phùng Văn Khương

Tác giả Nguyễn Hữu Chí | Nguyễn Hữu Duy | Phùng Văn Khương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 532.5 Ch300/T.1] (5).
Bài tập cơ học ứng dụng : Có hướng dẫn -giải mẫu và trả lời Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng

Tác giả Nguyễn Nhật Lệ | Nguyễn Văn Vượng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4 có sửa chửa và bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 620.10076 L250] (2).
Bài tập cơ sở kĩ thuật nhiệt Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú

Tác giả Phạm Lê Dần | Đặng Quốc Phú.

Ấn bản: Tái bản lần thứ mười mộtNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.402076 D121] (2).
Bài tập dao động kỹ thuật Nguyễn Văn Khang ... [et al.]

Tác giả Nguyễn Phong Điền | Nguyễn Nhật Lệ | Vũ Văn Khiêm | Nguyễn Văn Khang | Thái Mạnh Cầu.

Ấn bản: In lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 620.3 B103] (3).
Bài tập dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật Nguyễn Văn Tường

Tác giả Nguyễn Văn Tường.

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Khoa học và kỹ thuật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.80711 T561] (5).
Bài tập mạch điện tính toán, mô phỏng mạch điện dùng phần mềm TINA Lê Mỹ Hà

Tác giả Lê Mỹ Hà.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.3192076 H100] (3).
Bài tập tuốc bin hơi nước Chọn lọc và giải sẵn Phạm Lương Tuệ (chủ biên), Trương Ngọc Tuấn, Bùi Thanh Hùng

Tác giả Phạm Lương Tuệ [Chủ biên] | Bùi Thanh Hùng | Trương Ngọc Tuấn.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.406 T507] (3).
Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí Tập 2 Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn

Tác giả Trần Hữu Quế | Nguyễn Văn Tuấn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 604.2076 Qu250/T.2] (5).
Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn

Tác giả Trần Hữu Quế | Nguyễn Văn Tuấn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 604.2076 Qu250/T.1] (4).
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện Trần Quang Khánh

Tác giả Trần Quang Khánh.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.62 Kh107] (4).
Các phương pháp gia công kim loại Đặng Văn Nghìn (chủ biên); Phạm Ngọc Tuấn, Lê Trung Thực, Nguyễn Văn Giáp

Tác giả Đặng Văn Nghìn, Chủ biên | Phạm Ngọc Tuấn | Lê Trung Thực | Nguyễn Văn Giáp.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 671.3 Ngh311] (3).
Cad trong điện & điện tử vi điều khiển và ứng dụng Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy

Tác giả Lê Ngọc Bích | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.30285 B302] (4).
Chi tiết máy Tập 1 Nguyễn Trọng Hiệp

Tác giả Nguyễn Trọng Hiệp.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 11Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.82 H307/T.1] (5).
Chi tiết máy Tập 2 Nguyễn Trọng Hiệp

Tác giả Nguyễn Trọng Hiệp.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 11Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.82 H307/T.2] (5).
Cơ học Tập 1 Tĩnh học và động học Đỗ Sanh (chủ biên), Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Văn Khang

Tác giả Đỗ Sanh [Chủ biên] | Nguyễn Văn Đình | Nguyễn Văn Khang.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 18Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 531.1 S107/T.1] (5).
Cơ học : Tập 2 Động lực học Đã được Hội đồng môn học của Bộ giáo dục và Đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy trong cac trường đại học kỹ thuật Đỗ Sanh

Tác giả Đỗ Sanh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 17Nhà xuất bản: H. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 531.1 S107/T.2] (4).
Cơ học máy Lại Khắc Diễm

Tác giả Lại Khắc Diễm.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 7Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh. Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 620.1 L304] (5).
Cơ Lý Thuyết Vũ Duy Cường

Tác giả Vũ Duy Cường.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 531 C561] (5).
Cơ sở thiết kế máy Lê Văn Uyển

Tác giả Lê Văn Uyển.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 521.82 U527] (5).
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha