Nam Can Tho University Library

Công nghệ kỹ thuật ô tô Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
100 cách bảo dưỡng xe ô tô Châu Tuyền Lâm; Nguyễn Hoàng Yến (dịch)

Tác giả Châu Tuyền Lâm | Nguyễn Hoàng Yến [biên dịch].

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.287 L120] (5).
Automotive brake systems James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 7th ed.Nhà xuất bản: [Boston] Pearson 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.246 H316] (1).
Automotive chassis systems James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 7th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.24 H316] (1).
Automotive engine performance James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 5th ed.Nhà xuất bản: [Boston] Pearson 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.25 H316] (1).
Automotive engines : Theory and servicing James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 9th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.25 H316] (1).
Automotive Engines : Diagnosis, repair, rebuilding Tim Gilles

Tác giả Gilles, Tim.

Ấn bản: 8th ed.Nhà xuất bản: Boston Cengage Learning 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.25 G477] (1).
Automotive heating and air conditioning James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 8th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.2772 H316] (1).
Automotive Service : Inspection, maintenance, repair Tim Gilles

Tác giả Gilles, Tim.

Ấn bản: 5th ed.Nhà xuất bản: Boston Cengage Learning 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.287 G477] (1).
Automotive wiring and electrical systems Tony Candela

Tác giả Candela, Tony.

Nhà xuất bản: Forest Lake CarTech 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.254 C218] (1).
Bài giảng thực tập làm đồng và sữa chữa thân xe Đặng Vũ Minh Đăng

Tác giả Đặng Vũ Minh Đăng.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Đ116] (4).
Bài giảng thực tập sơn xe Đặng Vũ Minh Đăng

Tác giả Đặng Vũ Minh Đăng.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Đ106] (4).
Các biện pháp giảm lượng phát thải từ ô tô - xe máy Vũ Quang Thập (chủ biên), [et al.]

Tác giả Vũ Quang Thập | Nguyễn Văn Nam | Cao Huy Giáp.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.43 Th123] (2).
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư : Cuộc cách mạng của sự hội tụ và tiết kiệm Phan Xuân Dũng

Tác giả Phan Xuân Dũng.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.09597 D513] (4).
Cấu tạo và sữa chữa ô tô Nguyễn Văn Toàn

Tác giả Nguyễn Văn Toàn.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 T406] (4).
Chuyên ngành kỹ thuật ôtô và xe máy hiện đại = Fachkunde kraftfahrzeugtechnik. Rolf Gscheidle (chủ biên) ; Từ Quốc Bửu, Đặng Văn Châm (dịch)

Tác giả Gscheidle, Rolf [Chủ biên] | Từ Quốc Bửu [Dịch] | Đặng Văn Châm [Dịch].

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.287 G318] (1).
Cơ sở thiết kế bố trí chung ô tô Nguyễn Lê Duy Khải

Tác giả Nguyễn Lê Duy Khải.

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia tp Hồ Chí Minh 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.231 Kh103] (2).
Động cơ đốt trong 1 Nguyễn Văn Trạng

Tác giả Nguyễn Văn Trạng.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.43 Tr106] (4).
Động cơ đốt trong 2 Nguyễn Văn Trạng

Tác giả Nguyễn Văn Trạng.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.43 Tr106] (4).
Giáo trình luyện thép lò thổi oxy Ngô Trí Phúc, Bùi Anh Hoà

Tác giả Ngô Trí Phúc | Bùi Anh Hoà.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 669 Ph506] (3).
Giáo trình lý thuyết ô tô Đặng Quý

Tác giả Đặng Quý.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.2252 Qu600] (3).
Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật Lê Kim Dưỡng, Đặng Thành Trung

Tác giả Lê Kim Dưỡng | Đặng Thành Trung.

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia tp Hồ Chí Minh 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.402 D561] (5).
Giáo trình ô tô 2 Đặng Quý

Tác giả Đặng Quý.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Đ523] (4).
Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá huỷ kim loại bằng tia rơnghen và gamma Phạm Ngọc Nguyên, Phạm Khắc Hùng

Tác giả Phạm Ngọc Nguyên | Phạm Khắc Hùng.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 669 Ng527] (3).
Giáo trình vi xử lý và cấu trúc máy tính (Dùng cho sinh viên cao đẳng kỹ thuật) Ngô Diên Tập (chủ biên), ...[et al.]

Tác giả Ngô Diên Tập | Phạm Xuân Khánh | Vũ Trung Kiên | Kiều Xuân Trực.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 004.16 T123] (1).
Hệ thống bài thí nghiệm trong đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Thanh Chương [et al.]

Tác giả Vũ Thanh Chương | Đỗ Công Đạt | Nguyễn Văn Nam.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.222] (2).
Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 692 H250] (4).
Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới Trần Thế San, Trần Duy Nam

Tác giả Trần Thế San | Trần Duy Nam.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.25 S105] (2). Được ghi mượn (1).
Hệ thống nhiệt và điều hoà trên xe hơi đời mới Trần Thế San, Trần Duy Nam

Tác giả Trần Thế San | Trần Duy Nam.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.2772 S105] (8).
Hệ thống thủy lực trên máy công nghiệp Nguyễn Thành Trí

Tác giả Nguyễn Thành Trí.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.2 Tr300] (5).
Hướng dẫn sửa chữa - bảo trì xe ô tô đời mới Tăng Văn Mùi, Trần Duy Nam

Tác giả Tăng Văn Mùi | Trần Duy Nam.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.28 M510] (3).
Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện Hồ Đắc Lộc

Tác giả Hồ Đắc Lộc.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.31 L451] (3).
Hướng dẫn thực hành sửa chửa và bảo trì động cơ xăng Đỗ Dũng, Trần Thế San

Tác giả Đỗ Dũng | Trần Thế San.

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Khoa học và Kỹ Thuật 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.253 D513] (2).
Internal combustion engine fundamentals John B. Heywood

Tác giả Heywood, John B.

Ấn bản: 2nd edNhà xuất bản: [New York] McGraw-Hill 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.43 H847] (1).
Internal combustion engines : Applied thermosciences Colin R. Ferguson, Allan T. Kirkpatrick

Tác giả Ferguson, Colin R | Kirkpatrick, Allan T.

Ấn bản: 3rd ed.Nhà xuất bản: Chichester, West Sussex, United Kingdom Wiley 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.43 F354] (1).
Kết cấu ô tô (Giáo trình cho sinh viên đại học) Nguyễn Khắc Trai [et al.]

Tác giả Nguyễn Khắc Trai | Nguyễn Trọng Hoan | Hồ Hữu Hải.

Nhà xuất bản: H. Bách khoa - Hà Nội 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.22 Tr103] (1). Được ghi mượn (1).
Kết cấu và tính toán ô tô Ngô Hắc Hùng

Tác giả Ngô Hắc Hùng.

Nhà xuất bản: H. Giao thông vận tải 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.22 H513] (1).
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô : Sửa chữa động cơ ô tô Trần Kiện Kiện, Trương Đông Sơn, Hoàng Khang Quần ; Trần Giang Sơn (dịch) ; Hoàng Thăng Bình (hiệu đính)

Tác giả Trần Kiện Kiện | Trương Đông Sơn | Hoàng Khang Quần | Trần Giang Sơn [dịch] | Hoàng Thăng Bình [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.2500288 K305] (4). Được ghi mượn (1).
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : Kỹ năng cơ bản sữa chữa ô tô Chu Mậu Kiệt, Vỹ Song, Lư Đức Thắng ; Trần Sơn Giang (dịch) ; Hoàng Thăng Bình (hiệu đính)

Tác giả Chu Mậu Kiệt | Vỹ Song | Lư Đức Thắng | Trần Giang Sơn [dịch] | Hoàng Thăng Bình [h.đ.].

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.287 K309] (5).
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : Sữa chữa gầm, mâm ô tô Lương Gia Sinh, Vỹ Song, Cam Dũng Huy ; Trần Hoàng Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính)

Tác giả Lương Gia Sinh | Vỹ Song | Cam Dũng Huy | Trần Giang Sơn [dịch] | Hoàng Thăng Bình [h.đ.].

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.240288 S312] (5).
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : Bảo dưỡng ô tô Vỹ Gia Tráng, Kha Túc Vỹ, Hứa Bình ; Trần Giang Sơn (dịch) ; Hoàng Thăng Bình (hiệu đính)

Tác giả Vỹ Gia Tráng | Kha Túc Vỹ | Hứa Bình | Trần Giang Sơn [dịch] | Hoàng Thăng Bình.

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.287 Tr106] (5).
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : Sữa chữa điện ô tô Mạc Quân, Lý Xuân, Thành Hán Phương

Tác giả Mạc Quân | Lý Xuân | Thành Hán Phương | Trần Giang Sơn [Dịch] | Hoàng Thăng Bình [h.đ.].

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.2720711 Q502] (4). Được ghi mượn (1).
Kỹ thuật chẩn đoán ô tô Khái niệm chung. Phương pháp chẩn đoán. Xác định trạng thái kỹ thuật Nguyễn Khắc Trai

Tác giả Nguyễn Khắc Trai.

Nhà xuất bản: H. Giao thông vận tải Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.287 Tr103] (5).
Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao Đức Huy

Tác giả Đức Huy.

Nhà xuất bản: Hà Nội Bách khoa Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.287 Đ552] (3).
Let's speed up! : English for automobile industry M. Milagros Esteban Garcia

Tác giả Garcia, M. Milagros Esteban.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 G216] (1).
Manual drivetrains and axles James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 8th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.244 H316] (1).
Math for the automotive trade John C. Peterson, William J. deKryger

Tác giả Peterson, John C | DeKryger, William J.

Ấn bản: 6th ed.Nhà xuất bản: Boston Cengage Learning 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.287015 P485] (1).
Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong Lê Anh Tuấn (chủ biên), Phạm Hữu Tuyến, Văn Đình Sơn Thọ

Tác giả Lê Anh Tuấn [Chủ biên] | Phạm Hữu Tuyến | Văn Đình Sơn Thọ.

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.430711 T502] (1).
Ô tô chuyên dùng Nguyễn Hữu Hường

Tác giả Nguyễn Hữu Hường.

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Đai học Quốc gia tp Hồ Chí Minh 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 529.222 H561] (2).
Quy hoạch thực nghiệm trong kỹ thuật Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Đăng Bình

Tác giả Nguyễn Văn Dự | Nguyễn Đăng Bình.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 607 D550] (2).
Sổ tay an toàn vệ sinh lao động Trần Ngọc Lân

Tác giả Trần Ngọc Lân.

Ấn bản: Tái bản lần 2, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Thông tin và truyền thông 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.5970465 L121] (2).
Sổ tay kỹ sư công nghệ chế tạo máy : Dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật thuộc các hệ đào tạo Trần Văn Địch (chủ biên), Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai

Tác giả Trần Văn Địch [Chủ biên] | Lưu Văn Nhang | Nguyễn Thanh Mai.

Ấn bản: In lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.8 Đ302] (2). Được ghi mượn (1).
Sổ tay lập trình CNC : Máy tiện - Máy phay - Trung tâm gia công CNC Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương

Tác giả Trần Thế San | Nguyễn Ngọc Phương.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 671.30285 S105] (3).
Sổ tay thực hành chế tạo máy Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương

Tác giả Trần Thế San | Nguyễn Ngọc Phương.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.8 S105] (3).
Sổ tay tra cứu các hệ thống điều khiển động cơ phun xăng và Common Rail Đỗ Văn Dũng

Tác giả Đỗ Văn Dũng.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 D513] (4).
Tài liệu học tập thiết bị xưởng ô tô Huỳnh Phước Sơn

Tác giả Huỳnh Phước Sơn.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 S464] (4).
Tài liệu nhập môn ngành công nghệ kĩ thuật ô tô Phần 2

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.2 T550/ph.2] (4).
Thí Nghiệm ô tô Nguyễn Hữu Cẩn

Tác giả Nguyễn Hữu Cẩn | Phạm Hữu Nam.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.22 C121] (4).
Thiết kế mạch và lập trình PLC Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương

Tác giả Trần Thế San | Nguyễn Ngọc Phương.

Ấn bản: In lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.89 S105] (3).
Thực hành tính toán gia công bánh răng - ren vít Nguyễn Ngọc Phương, Trần Thế San

Tác giả Nguyễn Ngọc Phương | Trần Thế San.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.8 Ph561] (3).
Thực tập điện ô tô 1 Lê Thanh Phúc

Tác giả Lê Thanh Phúc.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621 T462] (3).
Thực tập điện ô tô 2 Lê Thanh Phúc

Tác giả Lê Thanh Phúc.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621 Ph506] (4).
Today's technician : Manual transmissions & transaxles classroom manual Michael Ronan, Jack Erjavec

Tác giả Ronan, Michael | Erjavec, Jack.

Ấn bản: 6th ed.Nhà xuất bản: Boston Cengage Learning 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.244 R175] (1).
Today's technician : Manual transmissions & transaxles shop manual Michael Ronan, Jack Erjavec

Tác giả Ronan, Michael | Erjavec, Jack.

Ấn bản: 6th ed.Nhà xuất bản: Boston Cengage Learning 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.244 R175] (1).
Từ điển Anh - Việt chuyên ngành công nghệ ô tô Đỗ Văn Dũng

Tác giả Đỗ Văn Dũng.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.803 D513] (5).
Tự động hoá các quá trình sản xuất cán Phạm Văn Côi

Tác giả Phạm Văn Côi.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 671.3 C452] (3).
Tư liệu cơ bản kiến thức nhập môn ngành công nghệ kĩ thuật ô tô Phần 1

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.2 T550/ph.1] (4).
Vehicular engine design Kevin Hoag, Brian Dondlinger

Tác giả Hoag, Kevin | Dondlinger, Brian.

Ấn bản: 2nd ed.Nhà xuất bản: New York Springer 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.25 H11] (1).
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha