Nam Can Tho University Library

Công nghệ kỹ thuật ô tô Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
100 cách bảo dưỡng xe ô tô Châu Tuyền Lâm; Nguyễn Hoàng Yến (dịch)

Tác giả Châu Tuyền Lâm | Nguyễn Hoàng Yến [biên dịch].

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.287 L120] (5).
Automotive brake systems James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 7th ed.Nhà xuất bản: [Boston] Pearson 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.246 H316] (1).
Automotive chassis systems James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 7th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.24 H316] (1).
Automotive engine performance James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 5th ed.Nhà xuất bản: [Boston] Pearson 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.25 H316] (1).
Automotive engines : Theory and servicing James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 9th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.25 H316] (1).
Automotive Engines : Diagnosis, repair, rebuilding Tim Gilles

Tác giả Gilles, Tim.

Ấn bản: 8th ed.Nhà xuất bản: Boston Cengage Learning 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.25 G477] (1).
Automotive heating and air conditioning James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 8th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.2772 H316] (1).
Automotive Service : Inspection, maintenance, repair Tim Gilles

Tác giả Gilles, Tim.

Ấn bản: 5th ed.Nhà xuất bản: Boston Cengage Learning 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.287 G477] (1).
Automotive wiring and electrical systems Tony Candela

Tác giả Candela, Tony.

Nhà xuất bản: Forest Lake CarTech 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.254 C218] (1).
Bài giảng thực tập làm đồng và sữa chữa thân xe Đặng Vũ Minh Đăng

Tác giả Đặng Vũ Minh Đăng.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Đ116] (4).
Bài giảng thực tập sơn xe Đặng Vũ Minh Đăng

Tác giả Đặng Vũ Minh Đăng.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Đ106] (4).
Các biện pháp giảm lượng phát thải từ ô tô - xe máy Vũ Quang Thập (chủ biên), [et al.]

Tác giả Vũ Quang Thập | Nguyễn Văn Nam | Cao Huy Giáp.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.43 Th123] (2).
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư : Cuộc cách mạng của sự hội tụ và tiết kiệm Phan Xuân Dũng

Tác giả Phan Xuân Dũng.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.09597 D513] (4).
Cấu tạo và sữa chữa ô tô Nguyễn Văn Toàn

Tác giả Nguyễn Văn Toàn.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 T406] (4).
Chuyên ngành kỹ thuật ôtô và xe máy hiện đại = Fachkunde kraftfahrzeugtechnik. Rolf Gscheidle (chủ biên) ; Từ Quốc Bửu, Đặng Văn Châm (dịch)

Tác giả Gscheidle, Rolf [Chủ biên] | Từ Quốc Bửu [Dịch] | Đặng Văn Châm [Dịch].

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.287 G318] (1).
Cơ sở thiết kế bố trí chung ô tô Nguyễn Lê Duy Khải

Tác giả Nguyễn Lê Duy Khải.

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia tp Hồ Chí Minh 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.231 Kh103] (2).
Động cơ đốt trong 1 Nguyễn Văn Trạng

Tác giả Nguyễn Văn Trạng.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.43 Tr106] (4).
Động cơ đốt trong 2 Nguyễn Văn Trạng

Tác giả Nguyễn Văn Trạng.

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.43 Tr106] (4).
Giáo trình luyện thép lò thổi oxy Ngô Trí Phúc, Bùi Anh Hoà

Tác giả Ngô Trí Phúc | Bùi Anh Hoà.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 669 Ph506] (3).
Giáo trình lý thuyết ô tô Đặng Quý

Tác giả Đặng Quý.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.2252 Qu600] (3).
 <<  <  1  2  3  4    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha