Nam Can Tho University Library

Dược học Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Ăn uống theo nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em Việt Nam : Sách tư vấn dinh dưỡng cho cộng đồng Phạm Văn Hoan, Lê Bạch Mai

Tác giả Phạm Văn Hoan | Lê Bạch Mai.

Nhà xuất bản: H. Y học 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613.28 H406] (5).
Bách khoa tri thức phụ nữ Việt Nam Tập 1 Đặc điểm giải phẫu - sinh lý - tâm lý và thẩm mỹ Lê Thị Vinh Thi

Tác giả Lê Thị Vinh Thi [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 309 Th300/T.1] (6).
Bài giảng huyết học - truyền máu sau đại học Đỗ Trung Phấn (chủ biên), Bùi Thị Mai An, Nguyễn Thị Minh An [et al.]

Tác giả Đỗ Trung Phấn [Chủ biên] | Trương Công Duẩn | Phạm Tuấn Dương | Nguyễn Thị Minh An | Bùi Thị Mai An.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612.11 Ph121] (5).
Bài giảng y học cổ truyền Tập 2 Dùng cho học viên chuyên khoa định hướng y học cổ truyền Đỗ Thị Phượng

Tác giả Đỗ Thị Phượng [Chủ biên] | Nguyễn Nhược Kim [Biên soạn] | Đặng Kim Thanh [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.804 B103/T.2] (20).
Bài giảng y học cổ truyền Tập 2 Trần Thúy, Phạm Duy Nhạc, Hoàng Bảo Châu

Tác giả Trần Thúy [Biên soạn] | Phạm Duy Nhạc | Hoàng Bảo Châu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ tư có sửa chữa bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.804 Y600/T.2] (1).
Bài giảng y học cổ truyền Tập 1 Trường Đại Học Y Hà Nội

Tác giả Trần Thúy [Biên soạn] | Phạm Duy Nhạc [Biên soạn] | Hoàng Bảo Châu [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5 có sữa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.804 B103G] (11).
Bài thuốc hay từ cây thuốc quý Võ Văn Chi

Tác giả Võ Văn Chi.

Nhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.32 Ch300] (5).
Bào chế đông dược Nguyễn Đức Quang

Tác giả Nguyễn Đức Quang.

Nhà xuất bản: H. Y học 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1932 Qu106] (10).
Bào chế đông dược Nguyễn Nhược Kim...[et al.]

Tác giả Trần Thúy | Nguyễn Nhược kim | Lê Thị Hồng Hoa.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1932 B108] (22).
Bào chế và sinh dược học (Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học) Tập 2 Chủ biên: Lê Quang Nghiệm, Huỳnh Văn Hóa

Tác giả Lê Quang Nghiệm [Chủ biên] | Huỳnh Văn Hóa.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 Ngh304/T.2] (10). Được ghi mượn (1).
Bào chế và sinh dược học Tập 2 Chủ biên: Lê Quan Nghiệm, Huỳnh Văn Hoá

Tác giả Lê Quan Nghiệm [Chủ biên] | Lê Văn Lăng | Lê Thị Thu Vân | Lê Hậu | Huỳnh Văn Hoá [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ ba có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 B108/T.2] (2). Được ghi mượn (1).
Bào chế và sinh dược học: Tập 1 Sách dùng đào tạo dược sĩ đai học Chủ biên: Lê Quan Nghiệm, Huỳnh Văn Hoá

Tác giả Lê Quan Nghiệm | Huỳnh Văn Hoá [Chủ biên] | Lê Văn Lăng.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 Ngh304/T.1] (3).
Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng (sách chuyên khảo) Lê Thị Nam Giang

Tác giả Lê Thị Nam Giang.

Nhà xuất bản: TP HCM Đại học Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.597112 Gi106] (9).
Bệnh học : Sách đào tạo dược sĩ đại học Lê Thị Luyến (chủ biên), Nguyễn Thị Hương Giang, Trần Thị Thanh Huyền

Tác giả Lê Thị Luyến | Nguyễn Thị Hương Giang | Trần Thị Thanh Huyền.

Nhà xuất bản: H. Y học 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616 L527] (9).
Bệnh học cơ sở : Dùng cho đào tạo cao đẳng kỹ thuật y học Nguyễn Mỹ (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Mỹ | Phan Thị Minh Trang | Đặng Thị Kim Quy | Nguyễn Thị Lan Hương.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.075 H561] (10).
Bệnh học nội khoa Tập 1 Ngô Quý Châu ... [et al.]

Tác giả Phạm Quang Vinh [Chủ biên] | Nguyễn Đạt Anh [Chủ biên] | Nguyễn Lân Việt [Chủ biên] | Nguyễn Quý Châu [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616 Ch125/T.1] (4).
Bệnh học nội khoa Tập 2 Chủ biên: Ngô Quý Châu ... [et al.]

Tác giả Phạm Quang Vinh [Chủ biên] | Nguyễn Đạt Anh [Chủ biên] | Nguyễn Lân Việt [Chủ biên] | Ngô Quý Châu [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616 Ch125/T.2] (9).
Các rối loạn tâm thần, hành vi và tổn thương cơ thể do nghiện rượu Cao Tiến Đức

Tác giả Cao Tiến Đức.

Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.8] (4).
Các thuốc chữa bệnh ngoài da - da liễu - phong Trần Sĩ Viên

Tác giả Trần Sĩ Viên.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sữa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 Ph105] (10).
Các thuốc giảm đau - chống viêm Đào Văn Phan

Tác giả Đào Văn Phan.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.7 Ph105] (9).
Cẩm nang sử dụng và phát triển cây thuốc Việt Nam Nguyễn Duy Cương, Trần Công Khánh

Tác giả Nguyễn Duy Cương | Trần Công Khánh.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Y học 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.32 K107] (1).
Cẩm nang thực hành tốt nhà thuốc : Hướng dẫn hành nghề trong các nhà thuốc = Handbook of good pharmacy practices (G.P.P) Cao Minh Quang

Tác giả Cao Minh Quang.

Nhà xuất bản: H. Y học 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.04 C120] (9).
Cẩm nang tra cứu nhanh thuốc Tào Duy Cần, Hoàng Trọng Quang, Nguyễn Văn Yên

Tác giả Tào Duy Cần | Hoàng Trọng Quang | Nguyễn Văn Yên.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.03 C121] (1).
Cảnh báo khi dùng thuốc Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thúy

Tác giả Phạm Thiệp | Vũ Ngọc Thúy.

Nhà xuất bản: H. Y học 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.6 Th307] (9).
Cây quả cây thuốc Chủ biên: Nguyễn Đức Đoàn, Phạm Hưng Cảnh

Tác giả Nguyễn Đức Đoàn [Chủ biên] | Tô Văn Nai | Nguyễn Đình Cẩm | Lê Thị Cảnh Khuê | Tô Văn Sáng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5, có sửa chữaNhà xuất bản: H. Y học 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.32 C126] (5).
Cây rau cây thuốc Chủ biên: Nguyễn Đức Đoàn, Phạm Hưng Củng

Tác giả Nguyễn Đức Đoàn [Chủ biên] | Tô Văn Sáng [Hiệu đính] | Nguyễn Đình Cẩm | Tô Văn Nại | Phạm Hưng Củng [Chủ biên] | Lê Thị Cảnh Khuê.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6 có sửa chữaNhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.32 C126] (5).
Cây thuốc gia đình (Thầy nhà thuốc vườn) Nguyễn Đức Đoàn

Tác giả Nguyễn Đức Đoàn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.32 Đ406] (4).
Cây thuốc vị thuốc phòng và chữa bệnh phụ nữ Vũ Quốc Trung

Tác giả Vũ Quốc Trung.

Nhà xuất bản: h. Văn hóa Thông tin 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.88 Tr513] (2).
Chế biến dược liệu : Sách đào tạo bác sỹ y học cổ truyền Nguyễn Phương Dung

Tác giả Nguyễn Phương Dung.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 Ch205] (14).
Chuyên đề dị ứng học : Tài liệu giảng dạy cho đối tượng sau đại học Tập 1 Nguyễn Năng An (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Năng An [Chủ biên] | Vũ Minh Thục | Lê Văn Khang | Phan Quang Đoàn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Y học 2002Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.7 Ch527] (9).
Chuyện không nhỏ về thuốc & sức khoẻ Nguyễn Hữu Đức

Tác giả Nguyễn Hữu Đức.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.7 Đ552] (2).
Cơ học : Tập 2 Động lực học Đã được Hội đồng môn học của Bộ giáo dục và Đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy trong cac trường đại học kỹ thuật Đỗ Sanh

Tác giả Đỗ Sanh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 17Nhà xuất bản: H. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 531.1 S107/T.2] (4).
Cơ sở hoá học hữu cơ : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Hoá học, Công nghệ Hoá học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Y học, Dược học, Môi trường... Tập 1 Thái Doãn Tĩnh

Tác giả Thái Doãn Tĩnh.

Ấn bản: In lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547 T312/T.1] (3).
Công nghệ bào chế dược phẩm : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học Hoàng Minh Châu (chủ biên)

Tác giả Hoàng Minh Châu [Chủ biên] | Lê Quan Nghiệm | Lê Hậu | Nguyễn Nhật Thành.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 C455/T.1] (9).
Công nghệ sinh học dược : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học Nguyễn Văn Thanh

Tác giả Nguyễn Văn Thanh [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 660.6 Th107] (10).
Cốt tủy thực dưỡng Trần Ngọc Tài, Thường Huệ Nguyên

Tác giả Trần Ngọc Tài | Thường Huệ Nguyên.

Nhà xuất bản: H. Thời đại 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613.2 T103] (2).
Dân số học : Sách đào tạo hệ bác sĩ y học dự phòng Trần Chí Liêm (chủ biên)

Tác giả Trần Chí Liêm | Trương Việt Dũng | Nguyễn Duy Luật | Nguyễn Đăng Vững | Nguyễn Thị Thuý Hạnh.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613.9 L304] (12).
Danh mục mẫu thuốc khuyến nghị cho trẻ em của tổ chức y tế thế giới : Dựa trên danh mục mẫu lần 2 về thuốc thiết yếu cho trẻ em, năm 2014 WHO - 2010

Nhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 W551] (3).
Danh pháp hóa học hữu cơ Trương Thế Kỷ, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Ngọc Vinh

Tác giả Trương Thế Kỷ | Đặng Văn Tịnh | Nguyễn Ngọc Vinh.

Nhà xuất bản: H. Y học 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 574.04 K600] (21).
Danh từ thuật ngữ y dược cổ truyền Hoàng Bảo Châu, Nguyễn Đức Đoàn

Tác giả Hoàng Bảo Châu | Nguyễn Đức Đoàn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610.3 Ch125] (4).
Dịch tễ dược học Sách đào tạo dược sĩ đại học Nguyễn Thanh Bình ch.b.

Tác giả Nguyễn Thanh Bình.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.7 D302] (10).
Dịch tễ học (Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng) Nguyễn Minh Sơn (chủ biên), Phan Trọng Lân, Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Tác giả Nguyễn Minh Sơn [Chủ biên] | Phan Trọng Nhân | Nguyễn Thị Thuỳ Dương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.4 D302] (12).
Dịch tễ học : Sách đào tạo sau đại học Mã số: Đ.14.Y.05 Vũ Thị Hoàng Lan, Lã Ngọc Quang

Tác giả Vũ Thị Hoàng Lan [Chủ biên] | Lã Ngọc Quang [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.4 D302] (12).
Dịch tễ học - Chìa khoá của dự phòng Klaus Krickeberg, Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phạm Văn Trọng ; B.s.: Klaus Krickeberg, Nguyễn Văn Sơn ; Dịch: Klaus Krickeberg...

Tác giả Krickeberg, Klaus | Phạm Thị Mỹ Hạnh | Phạm Công Kiêm [dịch] | Phan Vũ Diễm Hằng [dịch] | Nguyễn Văn Sơn | Phạm Văn Trọng.

Nhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.4 D302] (10).
Dịch tễ học lâm sàng Tập 2 Dương Đình Thiện (chủ biên), Dương Thị Kiều Uyên

Tác giả Dương Đình Thiện [Chủ biên] | Dương Thị Kiều Uyên.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữaNhà xuất bản: H. Y học 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.4 D302/T.2] (20).
Dinh dưỡng bảo vệ bà mẹ, thai nhi và phòng bệnh mạn tính Bùi Minh Đức, Phan Thị Kim

Tác giả Bùi Minh Đức | Phan Thị Kim.

Ấn bản: Tái bản lần một có bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613.28 Đ552] (4).
Dinh dưỡng và một số vấn đề sức khỏe cộng đồng

Tác giả Phạm Duy Tường.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613.2 T561] (14).
Dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm : Sách đào tạo cử nhân y tế công cộng Phạm Duy Tường (chủ biên)

Tác giả Phạm Duy Tường | Đỗ Thị Hoà [Biên soạn] | Phạm Văn Phú [Biên soạn] | Trần Thị Phúc Nguyệt [Biên soạn] | Hà Huy Khôi [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Y học 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613.2 T561] (18). Được ghi mượn (1).
Dược điển Việt Nam

Ấn bản: Lần xuất bản thứ tưNhà xuất bản: H. Hà Nội 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 D557] (3).
Dược điển Việt Nam Bản bổ sung Bộ Y Tế

Ấn bản: Lần xuất bản thứ 4Nhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 D557] (4).
Dược động học đại cương Tài liệu tham khảo dành cho đại học và sau đại học Mai Phương Mai (biên soạn)

Tác giả Mai Phương Mai [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữaNhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.7 D557] (5).
Dược động học những kiến thức cơ bản : Tài liệu học tập dành cho học viên trong và sau đại học Hoàng Thị Kim Huyền

Tác giả Hoàng Thị Kim Huyền [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 H527] (2).
Dược học cổ truyền : Toàn tập Trần Văn Kỳ

Tác giả Trần Văn Kỳ.

Ấn bản: Tái bản lần 2Nhà xuất bản: Đà Nẵng Nxb. Đà Nẵng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.3 K600] (1).
Dược học cổ truyền : Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học Phạm Xuân Sinh (chủ biên), Phùng Hoà Bình (biên soạn)

Tác giả Phạm Xuân Sinh [Chủ biên] | Phùng Hoà Bình [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sữa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.537 D557] (1).
Dược học cổ truyền : Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học Phạm Xuân Sinh (chủ biên), Phùng Hoà Bình

Tác giả Phạm Xuân Sinh [Chủ biên] | Phùng Hoà Bình.

Nhà xuất bản: H. Y học 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.537 D557] (10). Được ghi mượn (1).
Dược học và thuốc thiết yếu : Sách dùng để dạy và học trong các trường trung học y tế Hoàng Tích Huyền [et al.]

Tác giả Hoàng Tích Huyền | Lê Thị Uyển | Dương Bá Xê | Vũ Ngọc Thuý | Trịnh Đức Trân.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 7Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 D557] (14).
Dược lâm sàng Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học Hoàng Thị Kim Huyền (chủ biên)

Tác giả Hoàng Thị Kim Huyền [Chủ biên] | Đặng Hanh Phức | Hoàng Thị Kim Huyền [Chủ biên] | Phan Quỳnh Lan | Phạm Thị Thuý Vân | Nguyễn Thị Liên Hương.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 D557] (10).
Dược lâm sàng : 12 chuyên đề đào tạo liên tục dược khoa Nguyễn Hữu Đức

Tác giả Nguyễn Hữu Đức.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2 có sữa chữa và bổ sungNhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Y học 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 Đ552] (4).
Dược lâm sàng Nguyễn Năng An [et al.]

Tác giả Nguyễn Thành Đô | Nguyễn Năng An | Lê Đức Hinh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Y học 1999Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 D557] (20).
Dược lâm sàng : Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 2 Sử dụng thuốc trong điều trị Chủ biên: Hoàng Thị Kim Huyền, J. R. B. J. Brouwers

Tác giả Hoàng Thị Kim Huyền [Chủ biên] | Brouwers, J. R. B. J [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 H527/T.2] (7). Được ghi mượn (1).
Dược lâm sàng : Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 1 Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng Chủ biên: Hoàng Thị Kim Huyền, J. R. B. J. Brouwers

Tác giả Hoàng Thị Kim Huyền [Chủ biên] | Brouwers, J. R. B. J [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 D527/T.1] (11).
Dược liệu : Sách dùng cho đào tạo dược sỹ trung học Nguyễn Huy Công

Tác giả Nguyễn Huy Công.

Nhà xuất bản: H. Y học 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 C455] (15).
Dược liệu học : Sách đào tạo dược sĩ đại học Tập 2 Phạm Thanh Kỳ (chủ biên), Nguyễn Thị Tâm, Trần Văn Thanh

Tác giả Phạm Thanh Kỳ [Chủ biên] | Nguyễn Thị Tâm | Trần Văn Thanh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 K600] (12). Được ghi mượn (1).
Dược lý học : Sách đào tạo dược sĩ đại học Tập 1 Mai Phương Mai

Tác giả Mai Phương Mai [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.58 M103] (1).
Dược lý học : Sách đào tạo dược sĩ đại học Tập 2 Chủ biên: Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm

Tác giả Mai Tất Tố | Vũ Thị Trâm.

Nhà xuất bản: H. Y học 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.7 T450/T.2] (11).
Dược lý học : Sách đào tạo dược sĩ đại học Tập 1 Chủ biên: Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm

Tác giả Mai Tất Tố | Vũ Thị Trâm [Chủ biên] | Đào Thị Vui.

Nhà xuất bản: H. Y học 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.7 T450/T.1] (9).
Dược lý học lâm sàng Đào Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hương

Tác giả Đào Văn Phan [Chủ biên] | Nguyễn Trọng Thông | Nguyễn Trần Giáng Thông.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 Ph105] (14). Được ghi mượn (1).
Dược lý học tâm thần, hóa liệu pháp trong một số rối loạn tâm thần ở trẻ em và thanh niên Nguyễn Văn Siêm, Cao Tiến Đức

Tác giả Nguyễn Văn Siêm [Chủ biên] | Cao Tiến Đức.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.78 S304] (5).
Dược lý phân tử : Từ phân tử đến lâm sàng Nguyễn Xuân Thắng

Tác giả Nguyễn Xuân Thắng.

Nhà xuất bản: H. Y Học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.19 Th116] (8). Được ghi mượn (1).
Dược thư quốc gia Việt Nam (Dùng cho tuyến y tế cơ sở) Bộ Y tế

Ấn bản: Xuất bản lần 2Nhà xuất bản: H. Y học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.13597 D557] (4).
Dược thư quốc gia Việt Nam = Vietnamese National drug pormulary Bộ Y Tế

Ấn bản: Lần xuất bàn thứ 2Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 D557T] (2).
Dược thư quốc gia Việt Nam = Vietnamese National drug formulary Bộ Y tế

Ấn bản: Tái bản trọn bộ 600 chuyên luậnNhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 D557T] (2).
Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội phần thần kinh- tâm thần : Sách đào tạo Cao đẳng điều dưỡng Trương Tuấn Anh

Tác giả Trương Tuấn Anh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.89 A107] (1).
Điều dưỡng cơ bản : sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng Tập 2 Đỗ Đình Xuân

Tác giả Đỗ Đình Xuân [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610.73 X502] (7).
Điều trị học kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền Trần Thuý, Vũ Nam ... [et al.]

Tác giả Trần Thuý | Nguyễn Thị Thu Hà | Vũ Nam | Lê Thị Hiền | Nguyễn Văn Toại.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.44 Đ309] (8).
Điều trị học nội khoa Tập 1 Nguyễn Khánh Trạch (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Khánh Trạch | Vũ Văn Đính | Nguyễn Thị Dụ | Trần Ngọc Ân | Phạm Thị Thu Hồ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616 Tr102/T.1] (9).
Điều trị học nội khoa Tập 2 Nguyễn Khánh Trạch (chủ biên) ; Nguyễn Thị Minh An, Nguyễn Lân Việt,...[et.al] (Biên soạn)

Tác giả Nguyễn Khánh Trạch | Nguyễn Thị Minh An [Biên soạn] | Nguyễn Lân Việt [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616 Tr102/T.2] (19).
Độc chất học : Sách đào tạo dược sĩ đại học Thái Nguyễn Hùng Thu (chủ biên)

Tác giả Thái Nguyễn Hùng Thu [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.9 Th500] (8). Được ghi mượn (1).
Độc chất học : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học Trần Thanh Nhãn (chủ biên)

Tác giả Trần Thanh Nhãn [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.9 Nh105] (4).
Đột quỵ - Tai biến mạch máu não và những bài thuốc dân gian nên biết Đan Mạnh Hùng s.t., b.s., giới thiệu

Tác giả Đan Mạnh Hùng.

Nhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.78 H5134] (9).
Giải mã đông y Thái Hư

Tác giả Thái Hư.

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Trẻ 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.5 H550] (2).
Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh Quyển 2 ( Tập 3 và 4) Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Tác giả Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Ấn bản: Tái bản nguyên bảnNhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.882 Tr101/Q.2] (1).
Hiểu & dùng thuốc đúng Nguyễn Hữu Đức

Tác giả Nguyễn Hữu Đức.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.7 Đ552] (8).
Hóa dược - dược lý : Sách đào tạo dược sĩ trung học Nguyễn Huy Công

Tác giả Nguyễn Huy Công [Chủ biên] | Trần Thị Bội Ngọc [Biên soạn] | Đỗ Thị Thược [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Y học 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.19 C455] (10).
Hoá dược - dược lý III (Dược lâm sàng): Sách đào tạo dược sĩ trung học, mã số: T.60.Z.4 Hoàng Thị Kim Huyền (chủ biên)

Tác giả Hoàng Thị Kim Huyền [Chủ biên] | Đặng Hanh Phức | Bùi Đức Lập | Phan Quỳnh Lan | Nguyễn Thị Liên Hương.

Nhà xuất bản: H. Y học 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.19 H527] (15).
Hoá dược : Sách đào tạo dược sĩ đại học Tập 1 Trần Đức Hậu (chủ biên)

Tác giả Trần Đức Hậu | Nguyễn Đình Hiển | Nguyễn Văn Thục | Thái Duy Thìn.

Nhà xuất bản: H. Y học 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.19 H111/T.1] (12).
Hoá dược : Sách đào tạo dược sĩ đại học Tập 2 Trần Đức Hậu (chủ biên)

Tác giả Trần Đức Hậu [Chủ biên] | Thái Duy Thìn | Nguyễn Đình Hiển | Nguyễn Văn Thục.

Nhà xuất bản: H. Y học 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.19 H111/T.2] (12).
Hóa dược 1 : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học Lê Minh Trí (chủ biên) ; Huỳnh Thị Ngọc Phượng

Tác giả Lê Minh Trí [Chủ biên] | Huỳnh Thị Ngọc Phương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T300] (5).
Hóa dược 2 : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học Trương Phương, Trần Thành Đạo (chủ biên)

Tác giả Trương Phương [Chủ biên] | Trần Thanh Đạo [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nămNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 Ph561] (5).
Hoá dược và kỹ thuật tổng hợp Tập 1 Phan Đình Châu

Tác giả Phan Đình Châu.

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 Ch125/T.1] (2). Được ghi mượn (1).
Từ khóa:
Hoá dược và kỹ thuật tổng hợp Tập 3 Phan Đình Châu

Tác giả Phan Đình Châu.

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 Ch125/T.3] (3).
Hoá dược và kỹ thuật tổng hợp 2 Phan Đình Châu

Tác giả Phan Đình Châu.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 Ch125] (3).
Hóa đại cương - vô cơ Tập 1 Cấu tạo chất và nhiệt động hóa học Sách đào tạo Dược sĩ Đại học Lê Thành Phước

Tác giả Lê Thành Phước.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 546 Ph557/T.1] (9).
Hóa đại cương - vô cơ Tập 2 Sách đào tạo Dược sĩ Đại học Lê Thành Phước

Tác giả Lê Thành Phước.

Nhà xuất bản: H. Y học 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 546 Ph557/T.2] (7).
Hóa đại cương - vô cơ : Tập 1 Cấu tạo chất và nhiệt động hóa học Sách đào tạo dược sĩ đại học Lê Thành Phước (chủ biên) ; Phan Túy, Nguyễn Nhật Thị (biên soạn)

Tác giả Lê Thành Phước [Chủ biên] | Phan Túy [Biên soạn] | Nguyễn Nhật Thị [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai có sửa chữa bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 546 Ph557/T.1] (4). Được ghi mượn (1).
Hóa đại cương - vô cơ : Tập 2 Cơ chế phản ứng. Các trạng thái cân bằng. Pin điện hóa. Hóa học hữu cơ Sách đào tạo Dược sĩ Đại học Lê Thành Phước (chủ biên) ; Lê Thị Kiều Nhi, Hoàng Thị Tuyết Nhung (biên soạn)

Tác giả Lê Thành Phước [chủ biên] | Lê Thị Kiều Nhi [biên soạn] | Hoàng Thị Tuyết Nhung [biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 546 Ph557/T.2] (4). Được ghi mượn (1).
Hóa học hữu cơ : Sách đào tạo dược sĩ đại học Tập 1 Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt

Tác giả Trần Mạnh Bình [Chủ biên] | Nguyễn Quang Đạt.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất, có sữa chữaNhà xuất bản: H. Y học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547.007 B312/T.1] (7).
Hóa học hữu cơ Tập 2 : Sách đào tạo dược sĩ đại học Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt

Tác giả Trần Mạnh Bình [Chủ biên] | Nguyễn Quang Đạt.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sữa chữaNhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547.007 B312/T.2] (8).
Hoá lý dược : Sách đào tạo dược sĩ đại học Phạm Ngọc Bùng (chủ biên)

Tác giả Phạm Ngọc Bùng [Chủ biên] | Lê Xuân Kỳ | Võ Quốc Anh | Đào Văn Nam | Lê Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541.3 H401] (1).
Hoá lý dược : Sách đào tạo dược sĩ đại học Đỗ Minh Quang

Tác giả Đỗ Minh Quang [Chủ biên] | Mai Long [Biên soạn] | Phạm Ngọc Bùng [Chủ biên] | Phạm Văn Nguyện [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 Qu106] (12).
Hoá phân tích Tập 2 Phân tích dụng cụ : Sách đào tạo dược sĩ đại học, mã số: Đ.20.Y.14 Trần Tử An (chủ biên), Thái Nguyễn Hùng Thu

Tác giả Trần Tử An [Chủ biên] | Thái Nguyễn Hùng Thu.

Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 543 A105/T.2] (9).
Hoá phân tích Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học Tập 1 Võ Thị Bạch Huệ (chủ biên)

Tác giả Võ Thị Bạch Huệ [Chủ biên] | Phùng Thế Đồng | Trần Thị Trúc Thanh | Phan Thanh Dũng | Nguyễn Hữu Lạc thuỷ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 543 H507/T.1] (9).
Hóa phân tích Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học Phan An

Tác giả Phan An.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 543 A105] (6).
Hoá phân tích - lý thuyết và thực hành : Sách đào tạo trung học dược Chủ biên: Lê Thành Phước, Trần Tích

Tác giả Lê Thành Phước [Chủ biên] | Nguyễn Thị Kiều Anh | Nguyễn Nhị Hà | Trần Tích.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.19 Ph557] (5).
Hoá phân tích : Sách đào tạo dược sĩ đại học, mã số: D.20.Y.14 Phân tích hóa học Tập 1 Trần Tử An (chủ biên), Trần Tích

Tác giả Trần Tử An [Chủ biên] | Trần Tích.

Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 543 A105/T.1] (10).
Hoá phân tích : Sách đào tạo dược sĩ đại học, mã số: D.20.Y.14 Phân tích hóa học Tập 1 Trần Tử An (chủ biên), Trần Tích

Tác giả Trần Tử An [Chủ biên] | Trần Tích.

Nhà xuất bản: H. Y học 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 543 A105] (9).
Hoá phân tích : Sách đào tạo dược sĩ đại học, mã số: Đ.20.Y.14 Tập 2 Phân tích dụng cụ Trần Tử An (chủ biên), Thái Nguyễn Hùng Thu

Tác giả Trần Tử An [Chủ biên] | Thái Nguyễn Hùng Thu.

Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 543 A105/T.2] (9).
Hóa phân tích lý thuyết và thực hành : Sách đào tạo dược sĩ trung cấp và dược sĩ cao đẳng Lê Thành Phước, Trần Tích

Tác giả Lê Thành Phước [Chủ biên] | Trần Tích.

Ấn bản: Tái bản lần thứ có sữa chữa bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 543 Ph557] (3).
Hoá sinh (Sách đào tạo bác sĩ đa khoa) Nguyễn Nghiêm Luật (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Nghiêm Luật [Chủ biên] | Nguyễn Thị Hà | Phạm Thiện Ngọc | Đỗ Thị Thu.

Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612.015 L504] (17). Được ghi mượn (1).
Hóa sinh : Dùng cho đào tạo cao đẳng y học Phạm Thị Minh Thư, Lê Thị Thủy

Tác giả Phạm Thị Minh Thư [Chủ biên] | Lê Thị thủy [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612.015 Th550] (3).
Hóa sinh học : Sách dùng đào tạo dược sĩ cao đẳng, đại học Nguyễn Văn Rư, Nguyễn Xuân Thắng

Tác giả Nguyễn Văn Rư | Nguyễn Xuân Thắng.

Nhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612.015 R550] (7).
Hóa sinh học (Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học) Trần Thanh Nhãn

Tác giả Trần Thanh Nhãn.

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 572 H401] (8). Được ghi mượn (1).
Hoá sinh học : Đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học Sư phạm Phạm Thị Trân Châu (chủ biên), Trần Thị Áng

Tác giả Phạm Thị Trân Châu | Trần Thị Áng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 12Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 572.0711 Ch125] (3).
Hóa sinh lâm sàng : Tài liệu dùng trong các trường trung học y tế Bộ Y Tế; Lê Thị Kim Thu (biên soạn)

Tác giả Lê Thị Kim Thu [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2 có sữa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612.015 Th500] (10).
Hóa sinh y học Đỗ Đình Hồ

Tác giả Đỗ Đình Hồ | Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Bộ môn Hóa Sinh.

Ấn bản: Xuất bản lần năm có sửa chữa bổ sungNhà xuất bản: Tp.HCM Y học 2012Sẵn sàng: Chưa sẵn sàngĐược ghi mượn (1).
Hóa sinh y học Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học Đỗ Đình Hồ

Tác giả Đỗ Đình Hồ.

Nhà xuất bản: H. Y tế 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612.015 H401] (4).
Hợp chất thiên nhiên dùng làm thuốc Nguyễn Văn Đàn, Ngô Ngọc Khuyến

Tác giả Nguyễn Văn Đàn | Ngô Ngọc Khuyến.

Nhà xuất bản: H. Y học 1999Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 Đ105] (3). Được ghi mượn (1).
Hormon và nội tiết học - nội tiết học phân tử Lê Đức Trình

Tác giả Lê Đức Trình.

Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612.405 Tr312] (4).
Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc : Ban hành kèm theo Quyết định số 3610/QĐ-BYT ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế Đồng chủ biên: Nguyễn Quốc Anh, Phạm Duệ, Lương Ngọc Khuê

Tác giả Nguyễn Quốc Anh [Chủ biên] | Bộ Y tế.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Y Học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.908 A107] (4).
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh Hoàng Tích Huyền (chủ biên)

Tác giả Hoàng Tích Huyền [Chủ biên] | Nguyễn Hữu Hồng | Lưu Đức Hinh | Vũ Đình Hải | Bùi Đại.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Y học 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.5 H561D] (1).
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh Hoàng Tích Huyền

Tác giả Hoàng Tích Huyền [Chủ biên] | Nguyễn Hữu Hồng [Biên soạn] | Phạm Khuê [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6Nhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.329 H527] (8).
Hương liệu mỹ phẩm Vương Ngọc Chính

Tác giả Vương Ngọc Chính.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có sữa chữa bổ sungNhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh 2012 Đại học Quốc GiaSẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 668 Ch312] (4).
Huyết học - truyền máu : Sách đào tạo cử nhân Kỹ thuật y học Hà Thị Anh

Tác giả Hà Thị Anh.

Nhà xuất bản: H. Y học 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.1028 A107] (11).
Kiểm nghiệm dược phẩm (Sách dùng cho đào tạo dược sỹ đại học) Trần Tử An (chủ biên)

Tác giả Trần Tử An [Chủ biên] | Chu Thị Lộc | Nguyễn Thị Kiều Anh | Nguyễn Văn Tuyền | Trần Tích.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 K304] (2).
Kiểm nghiệm thực phẩm : Tài liệu đào tạo sau đại học Thái Nguyễn Hùng Thu

Tác giả Thái Nguyễn Hùng Thu [Chủ biên] | Phạm Thị Thanh Hà [Biên soạn] | Lê Thị Hồng Hảo [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.907 Th500] (10).
Kiểm nghiệm thuốc : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học Chủ biên: Đặng Văn Hoà, Vĩnh Định

Tác giả Đặng Văn Hoà [Chủ biên] | Vĩnh Định [Chủ biên] | Võ Thị Bạch Huệ | Nguyễn Đức Tuấn | Nguyễn Thị Hồng Hương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 H401] (9).
Kinh tế y tế : Sách đào tạo cử nhân y tế công cộng Vũ Xuân Phú

Tác giả Vũ Xuân Phú [Chủ biên] | Đặng Vũ Trung.

Nhà xuất bản: H. Y học 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.47 Ph500] (9).
Kinh tế y tế và Bảo hiểm y tế : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa Nguyễn Thị Kim Chúc

Tác giả Nguyễn Thị Kim Chúc, Chủ biên.

Nhà xuất bản: H. Y học 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4 Ch506] (5).
Kỹ năng giao tiếp và thực hành tốt tại nhà thuốc : Dùng cho dược sĩ và học viên sau đại học Nguyễn Thanh Bình, Lê Viết Hùng (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Quang Việt | Lê Viết Hùng [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.4 B312] (7). Được ghi mượn (1).
Ký sinh trrùng : Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng Phạm Văn Thân

Tác giả Phạm Văn Thân [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ baNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.55 Th121] (2).
Ký sinh trùng trong lâm sàng : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học Nguyễn Văn Đề, Phan Thị Hương Liên, Phạm Ngọc Minh, Trương Thị Kim Phượng

Tác giả Nguyễn Văn Đề | Trương Thị Kim Phượng | Phan Thị Hương Liên | Phạm Ngọc Minh.

Nhà xuất bản: H. Y Học 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.55 Đ250] (9).
Ký sinh trùng y học : Giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa y học cổ truyền Nguyễn Văn Đề

Tác giả Nguyễn Văn Đề [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.55 K600] (20).
Ký sinh trùng y học : Giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa Nguyễn Văn Đề, Phạm Văn Thân, Phạm Ngọc Minh

Tác giả Nguyễn Văn Đề [Chủ biên] | Phạm Văn Thân [Chủ biên] | Phạm Ngọc Minh [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.55 Đ250] (11).
Ký sinh trùng y học : Giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa Nguyễn Văn Đề (chủ biên); Phạm Văn Thân

Tác giả Nguyễn Văn Đề [Chủ biên] | Phạm Văn Thân.

Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.55 Đ250] (10).
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học Tập 1 Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng

Tác giả Võ Xuân Minh [Chủ biên] | Phạm Ngọc Bùng [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.4 M312/T.1] (5).
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : Sách đào tạo dược sĩ đại học Tập 2 Võ Xuân Minh, Nguyễn Văn Long

Tác giả Võ Xuân Minh | Nguyễn Văn Long [Chủ biên] | Phạm Ngọc Bùng | Phạm Thị Minh Huệ | Vũ Văn Thảo.

Ấn bản: Tái bản lần 2Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.4 M312/T.2] (8). Được ghi mượn (1).
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học Tập 1 Chủ biên: Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng

Tác giả Võ Xuân Minh [Chủ biên] | Nguyễn Đăng Hoà | Võ Xuân Minh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Y học 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.4 K600/T.1] (4). Được ghi mượn (1).
Kỹ thuật chế biến và bào chế thuốc cổ truyền Phạm Xuân Sinh (chủ biên)

Tác giả Phạm Xuân Sinh | Vũ Văn Điền | Võ Xuân Minh | Phùng Hoà Bình.

Nhà xuất bản: H. Y học 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.32 K600] (9).
Kỹ thuật chiết xuất dược liệu : Bài giảng chuyên đề cho học viên sau đại học chuyên ngành dược liệu và thuốc đông dược Nguyễn Thượng Dong (biên soạn)

Tác giả Nguyễn Thượng Dong [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 K600T] (7).
Kỹ thuật hoá dược : Sách đào tạo dược sĩ đại học Tập 2 Kỹ thuật sản xuất các hoá dược hữu cơ Nguyễn Đình Luyện (chủ biên), Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Giang

Tác giả Nguyễn Đình Luyện [Chủ biên] | Nguyễn Văn Giang | Nguyễn Văn Hải.

Nhà xuất bản: H. Y học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.3 K600/T.2] (9).
Kỹ thuật hoá dược : Sách đào tạo Dược sĩ đại học Tập 1 Các quá trình hoá học cơ bản của kỹ thuật hoá dược và phương pháp sản xuất một số hoá dược vô cơ Nguyễn Đình Luyện (chủ biên), Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Giang

Tác giả Nguyễn Đình Luyện [Chủ biên] | Nguyễn Văn Giang | Nguyễn Văn Hải.

Nhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547 L527/T.1] (3).
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm : Sách đào tạo dược sĩ đại học, mã số: Đ.20.Z.09 Tập 2 Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp sinh tổng hợp Từ Minh Koóng (chủ biên.), Đàm Thanh Xuân

Tác giả Từ Minh Koóng | Đàm Thanh Xuân.

Nhà xuất bản: H. Y học 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.19 K433/T.2] (9).
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm : Sách đào tạo dược sĩ đại học Từ Minh Koóng, Nguyễn Đình Luyện

Tác giả Từ Minh Koóng | Nguyễn Đình Luyện.

Nhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.19 K600] (4).
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm : Sách đào tạo dược sĩ đại học, mã số: Đ.20.Z.09 Tập 3 Công nghệ sản xuất các dạng thuốc Từ Minh Koóng (chủ biên)

Tác giả Từ Minh Koóng | Nguyễn Thanh Hải | Nguyễn Ngọc Chiến | Nguyễn Thị Thanh Duyên.

Nhà xuất bản: H. Y học 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.43 K433/T.2] (10).
Kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh y học Trường Đại học Y Dược Tp.HCM

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612.015 K600] (10).
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng dụng trong lâm sàng Đỗ Trung Phấn

Tác giả Đỗ Trung Phấn.

Ấn bản: (Tái bản lần thứ ba có sửa chữa và bổ sung)Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.1028 Ph121] (21).
Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học Sách đào tạo dược sĩ sau đại học Nguyễn Hải Nam

Tác giả Nguyễn Hải Nam.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.14 L305] (9).
Miễn dịch học Nguyễn Ngọc Lanh, Văn Đình Hoa

Tác giả Nguyễn Ngọc Lanh [Chủ biên] | Văn ĐÌnh Hoa [Chủ biên] | Vũ Triệu An [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2 có sữa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.07 L107] (5).
MIMS : Drug reference full prescribing information MIMS Việt Nam

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh MIMS 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 M618] (4).
Món ăn bài thuốc chữa bệnh tim mạch Nguyễn Khắc Khoái (biên soạn)

Nhà xuất bản: Đồng Nai Đồng Nai 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.1 Kh404] (2).
Những phát hiện mới về đông trùng hạ thảo Việt Nam : Chìa khóa vàng chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho mọi nhà Đái Duy Ban

Tác giả Đái Duy Ban [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.8 B105] (3).
PCR và một số kỹ thuật y sinh học phân tử (Sách đào tạo sau đại học y dược) Tạ Thành Văn (chủ biên)

Tác giả Tạ Thành Văn [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610.72 V115] (10).
Pháp chế dược Dùng cho đào tạo dược sĩ Đại học Nguyễn Thị Thái Hằng, Lê Việt Hùng

Tác giả Nguyễn Thị Thái Hằng | Lê Việt Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần nhấtNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.615 H116] (9).
Phương thức chăm sóc sắc đẹp từ thảo mộc Michelle Dominique Leigh

Tác giả Leigh, Michelle Dominique | Đào Đoan Nghiêm.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 646.7 Ng314] (10).
Quản lý Điều dưỡng : Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng Lê Văn An (chủ biên)

Tác giả Lê Văn An [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ baNhà xuất bản: H Giáo dục Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610.73 A105] (5).
Quản lý và tổ chức y tế : Sách dùng cho các Trường Trung học Y tế Nguyễn Phiên, Nguyễn Văn Mạn

Tác giả Nguyễn Phiên [Chủ biên] | Nguyễn Văn Mạn [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610.6 Ph305] (1).
Quản lý y tế công cộng trong thảm hoạ (Sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng) Hà Văn Như (chủ biên)

Tác giả Hà Văn Như [Chủ biên] | Nguyễn Huy Nga | Lê Danh Tuyên | Nguyễn Viết Tiến.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610.6 Nh550] (9).
Receptor màng tế bào và tác dụng của thuốc Nguyễn Xuân Thắng

Tác giả Nguyễn Xuân Thắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2 có sữa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 Th116] (7).
Sinh học Campbell, Reece,..[et al.]

Tác giả Reece.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 570 C178] (1).
Sinh lý bệnh học Nguyễn Ngọc Lanh

Tác giả Nguyễn Ngọc Lanh | Văn Đình Hoa | Phan Thị Thu Anh | Trần Thị Chính.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 571.9 L107] (1).
Sinh lý bệnh học Nguyễn Ngọc Lanh

Tác giả Nguyễn Ngọc Lanh | Văn Đình Hoa | Phan Thị Thu Anh | Trần Thị Chính.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 571.9 L107] (10).
Sổ tay lâm sàng chẩn đoán và điều trị Tập 1 V. Fattorusso, O. Ritter; Trịnh Hùng Cường, Vũ Chu Hùng...(dịch)

Tác giả Fattorusso, V | Ritter, O | Trịnh Hùng Cường [Dịch] | Vũ Chu Hùng [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.0756 F252/T.1] (3).
Sobotta atlas giải phẫu người Đầu, cổ, chi trên, ngực, bụng, chậu, chi dưới R.Putz, R.Pabst (hiệu đính)

Ấn bản: Phiên bản thứ 14Nhà xuất bản: H. Dân trí Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 611 S799A] (1).
Sức khỏe nghề nghiệp : Sách đào tạo cử nhân y học Khương Văn Duy

Tác giả Khương Văn Duy [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613.62 D523] (1).
Tạp chí Dược học Số 519 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).
Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF Lab) : Các vấn đề có liên quan đến phòng thí nghiệm G.H. Zeilmaker, P.M. Rijmders, J.W. Lens... ; Phan Khánh Vy dịch

Tác giả Zeilmaker, G.H | Phan Khánh Vy [Dịch] | Vries, J.de | Hobo, A | Lens, J.W | Rijmders, P.M.

Nhà xuất bản: H. Y học 2001Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 618.2 V600] (4).
Thực hành lâm sàng bệnh đái tháo đường Thái Hồng Quang

Tác giả Thái Hồng Quang.

Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.462 Qu106] (7).
Thực phẩm với bệnh ung thư Quách Tuấn Vinh

Tác giả Quách Tuấn Vinh.

Nhà xuất bản: H. Y học 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.994 V312] (9).
Thực vật dược : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học Trương Thị Đẹp

Tác giả Trương Thị Đẹp [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ bảyNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.071 Đ257] (3).
Thực vật dược Trương Thị Đẹp

Tác giả Trương Thị Đẹp [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.32 Đ206] (1).
Thực vật học Sách đào tạo dược sĩ Đại học Lê Đình Bích, Trần Văn Ơn

Tác giả Lê Đình Bích | Trần Văn Ơn.

Nhà xuất bản: H. Y học 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 580 B302] (8).
Thuốc giảm đau chống viêm và các phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý Đỗ Trung Đàm

Tác giả Đỗ Trung Đàm.

Nhà xuất bản: H. Y học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.7 Đ104] (5).
Thuốc nam và toa căn bản Quách Tuấn Vinh

Tác giả Quách Tuấn Vinh.

Nhà xuất bản: H. Y học 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.32 V312] (9).
Thuốc và cách sử dụng Tào Duy Cần, Hoàng Trọng Quang

Tác giả Tào Duy Cần | Hoàng Trọng Quang.

Nhà xuất bản: H. Y học 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 C121] (3).
Tổ chức và quản lý Y tế : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa Trương Việt Dũng, Nguyễn Duy Luật

Tác giả Trương Việt Dũng | Nguyễn Duy Luật.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610.6 D105] (21).
Tra cứu biệt dược mới và thuốc thường dùng Tập 3 Tào Duy Cần

Tác giả Tào Duy Cần | Hoàng Trọng Quang [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 C121/T.3] (8).
Trung Quốc danh phương toàn tập Trình Nhu Hải, Lý Gia Canh

Tác giả Trình Nhu Hải | Lý Gia Canh.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.882 H103] (1).
Từ điển y học Anh - Anh- Việt= English - English - Vietnamese medical dictionary New Era

Nhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610.3 T550Đ] (2).
Tư vấn chẩn đoán và xử trí nhanh ngộ độc cấp Tập 1 Nguyễn Thị Dụ

Tác giả Nguyễn Thị Dụ.

Nhà xuất bản: H. Y học 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.7 D500/T.1] (8).
Từ vựng kỹ thuật dược Anh - Pháp - Việt = English - French - VietNamese vocabulary of pharmaceutical technology Võ Xuân Minh, Vũ Chu Hùng

Tác giả Võ Xuân Minh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 M312] (4).
Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định Lê Ngọc Trong, Đỗ Kháng Chiến

Tác giả Lê Ngọc Trọng | Đỗ Kháng Chiến.

Ấn bản: Tái bản lần thư 1Nhà xuất bản: H. Y học 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.4 Tr431] (1).
Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định Lê Ngọc Trong, Đỗ Kháng Chiến

Tác giả Lê Ngọc Trọng | Đỗ Kháng Chiến.

Ấn bản: Tái bản lần thư 2Nhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.4 T561] (4).
Ung thư căn bệnh thế kỷ Nguyễn Thanh Đạm

Tác giả Nguyễn Thanh Đạm.

Nhà xuất bản: H. Y học 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.994 Đ104] (5).
Vệ sinh môi trường dịch tễ Tập II Đào Ngọc Phong

Tác giả Đào Ngọc Phong.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.4 Ph431/T.2] (3).
Vệ sinh phòng bệnh : Dùng cho các trường trung cấp y tế Trần Văn Dần

Tác giả Trần Văn Dần [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ tưNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610 D121] (3).
Vi sinh : Sách đào tạo Cao đẳng điều dưỡng Lê Hồng Hinh

Tác giả Lê Hồng Hinh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.9 H312] (3). Được ghi mượn (2).
Vi sinh - ký sinh trùng (Sách dùng cho các trường trung học y tế) Chủ biên: Lê Hồng Hinh, Phạm Văn Thân

Tác giả Lê Hồng Hinh [Chủ biên] | Phạm Văn Thân [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.9] (5).
Vi sinh vật học bộ câu hỏi và trả lời Charles W kim; Lê Văn Phủng (dịch)

Tác giả W Kim, Charles | Lê Văn Phủng [Người dịch].

Nhà xuất bản: H. Y học 2000Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.01 K49] (14).
Vi sinh vật học: Dùng cho đào tạo dược sỹ đại học Cao Văn Thu (chủ biên)

Tác giả Cao Văn Thu [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 579 Th500] (4). Được ghi mượn (1).
Vi sinh vật y học ( Tài liệu dùng trong các trường Trung học y tế) Đoàn Thị Nguyệt (biên soạn); Nguyễn Văn Dịp (hiệu đính)

Tác giả Đoàn Thị Nguyệt [Biên soạn] | Nguyễn Văn Dịp [Hiệu đính].

Ấn bản: Tái bản lần ba có sữa chữa bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616 Ng527] (5).
Vi sinh y học : Dùng cho đào tạo cao đẳng y học Trần Văn Hưng, Nguyễn Thị Đoan Trinh

Tác giả Trần Văn Hưng [Chủ biên] | Nguyễn Thị Đoan Trinh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.9 H556] (5).
Viêm gan virus B, D, C, A, E, GB : Cơ bản, hiện đại và cập nhật Phạm Song

Tác giả Phạm Song.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.363 S431] (4).
Xét nghiệm cơ bản và atlas ký sinh trùng Phan Anh Tuấn ... [et al.]

Tác giả Phan Anh Tuấn.

Nhà xuất bản: Thành Phố Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.0756 X207] (10).
Xoa bóp, bấm huyệt và khí công, dưỡng sinh Trần Thúy [et al.]

Tác giả Nguyễn Nhược Kim | Trần Thúy | Trần Quốc Hiếu | Lê Thị Hồng Hoa | Lê Thành Xuân | Lê Thị Hiền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai có sữa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.822 X401] (5).
Y dược học Trung Hoa Chung Cán Sinh; Ngô triệu Anh (dịch) ; Hoàng Bảo Khánh (hiệu đính)

Tác giả Chung Cán Sinh | Ngô Triệu Anh [Dịch giả] | Hoàng Bảo Khánh [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 S312] (2).
Y học gia đình các nguyên lý và thực hành Robert B. Taylor

Tác giả Taylor, Robert B [Chủ biên] | David, Alan K [Tham gia biên soạn] | Johnson, Thomas A [Tham gia biên soạn] | Viện sĩ y học Phạm Song(hiệu đính bản dịch).

Nhà xuất bản: H. Y học 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610.34 R643] (1).
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha