Nam Can Tho University Library

Kỹ thuật hình ảnh y học Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Bài giảng chẩn đoán X quang Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước

Tác giả Phạm Ngọc Hoa | Lê Văn Phước.

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.07575 H401] (10).
Cẩm nang chẩn đoán hình ảnh bệnh hô hấp Hoàng Minh

Tác giả Hoàng Minh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Y học 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.2 H407] (10).
Chẩn đoán hình ảnh : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa Chủ biên: Nguyễn Duy Huề, Phạm Minh Thông

Tác giả Nguyễn Duy Huề [Chủ biên] | Phạm Minh Thông.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 7Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.0754 H507] (15).
Chẩn đoán hình ảnh bộ máy tiết niệu Bùi Văn Lệnh (chủ biên)

Tác giả Bùi Văn Lệnh, Chủ biên.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.6 L256] (26).
Chẩn đoán hình ảnh chấn thương bụng Nguyễn Duy Huề

Tác giả Nguyễn Duy Huề.

Nhà xuất bản: H. Y học 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 617.550757 H507] (16).
CT chấn thương đầu Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước

Tác giả Phạm Ngọc Hoa | Lê Văn Phước.

Nhà xuất bản: H. Y học 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 617.51 H401] (10).
CT cột sống Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước

Tác giả Phạm Ngọc Hoa | Lê Văn Phước.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.7 H401] (10).
Điều trị bệnh loãng xương kết hợp y học hiện đại và cổ truyền Trần Văn Năm

Tác giả Trần Văn Năm.

Nhà xuất bản: Hà Nội Phụ nữ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.716 N114] (9). Được ghi mượn (1).
Đọc phim X quang bụng Lê Văn Phước

Tác giả Lê Văn Phước.

Nhà xuất bản: H. Y học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 617.550757 Ph557] (10).
Đọc phim X quang ngực Lê Văn Phước

Tác giả Lê Văn Phước.

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 617.540757 Ph557] (10).
Ghép da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Trần Thiết Sơn

Tác giả Trần Thiết Sơn [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 617.952 S464] (2).
Hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ trong đột quỵ thiếu máu não cấp : Sách chuyên khảo Nguyễn Văn Khôi, Lê Văn Phước

Tác giả Nguyễn Văn Khôi | Lê Văn Phước.

Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.810754 Kh452] (10).
Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ Phạm Minh Thông (chủ biên)

Tác giả Phạm Minh Thông [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.07548 Th455] (10).
Kỹ Thuật chụp X - quang : Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh Phạm Minh Thông

Tác giả Phạm Minh Thông [Chủ biên] | Phạm Hồng Đức [Biên soạn] | Lê Thúy Lan [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.0757 Th455] (2).
Lâm sàng bệnh lao phổi Hoàng Long Phát

Tác giả Hoàng Long Phát.

Nhà xuất bản: H. Y học 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.24 H110] (6).
Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế : Dùng cho dạy nghề Đào tạo Y tế Tập 1 Máy X quang Trần Văn Son (chủ biên)

Tác giả Trần Văn Son [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.07 S429/T.1] (20).
Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế : Dùng cho dạy nghề Đào tạo Y tế Tập 2 Máy siêu âm Lê Tiến Khoan (chủ biên)

Tác giả Lê Tiến Khoan [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.07 Kh406/T.2] (23).
Siêu âm chẩn đoán và một số vấn đề lâm sàng sản phụ khoa liên quan Tập 1 Phan Trường Duyệt

Tác giả Phan Trường Duyệt.

Nhà xuất bản: H. Y học 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 543 D528/T.1] (2).
Siêu âm chẩn đoán và nội số nội dung lâm sàng sản phụ khoa liên quan Tập 2 Phan Trường Duyệt

Tác giả Phan Trường Duyệt.

Nhà xuất bản: H. Y học 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 543 D528/T.2] (2).
Siêu âm Doppler mạch máu Tập 2 Nguyễn Phước Bảo Quân

Tác giả Nguyễn Phước Bảo Quân.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: Huế Nxb. Đại học Huế 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.1307543 Qu121/T.2] (10).
 <<  <  1  2    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha