Nam Can Tho University Library

Xét nghiệm y học Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Hóa phân tích Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học Phan An

Tác giả Phan An.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 543 A105] (6).
Hóa sinh Sách đào tạo hệ cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học Tạ Thành Vân

Tác giả Tạ Thành Vân.

Nhà xuất bản: H. Y tế 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612.015 H401] (4).
Hóa sinh lâm sàng : Ý nghĩa lâm sàng của các xét nghiệm hóa sinh Lê Đức Trình

Tác giả Lê Đức Trình.

Nhà xuất bản: H. Y học 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612.015 Tr312] (10).
Ký sinh trùng thực hành Dùng cho đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học Lê Thị Xuân (chủ biên)

Tác giả Lê Thị Xuân.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.55 X502] (30).
Kỹ thuật cơ bản và đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm vi sinh y học : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm Đinh Hữu Dung

Tác giả Đinh Hữu Dung [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.02 D513] (4).
Kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh y học Trường Đại học Y Dược Tp.HCM

Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612.015 K600] (10).
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học - truyền máu : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học Hà Thị Anh (chủ biên)

Tác giả Hà Thị Anh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.1028 A107] (9). Được ghi mượn (1).
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng dụng trong lâm sàng Đỗ Trung Phấn

Tác giả Đỗ Trung Phấn.

Ấn bản: (Tái bản lần thứ ba có sửa chữa và bổ sung)Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.1028 Ph121] (21).
Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng : Sách dùng đào tạo cử nhân kỹ thuật Y học Phạm Hùng Vân

Tác giả Phạm Hùng Vân.

Nhà xuất bản: H. Y học 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.0756 V121] (10).
Những xét nghiệm hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng Lê Xuân Trường (chủ biên)

Tác giả Lê Xuân Trường [Chủ biên] | Nguyễn Thị Băng Sương [Biên soạn] | Đỗ Thị Thanh Thủy [Biên soạn] | Trần Thành Vinh [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sữa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.0756 Tr561] (11). Được ghi mượn (1).
Sổ tay những kết quả xét nghiệm bất thường (Ấn bản tiếng Việt) Geoffrey Kellerman (cheif editor) ; H.đ.: Đỗ Đình Hồ, Nguyễn Thy Khuê ; Dịch: Nguyễn Trần Minh Thắng, Đông Thị Hoài An, Nguyễn Minh Hà

Tác giả Kellerman, Geoffrey | Nguyễn Thy Khuê [Hiệu đính] | Đỗ Đình Hồ [Hiệu đính] | Đông Thị Hoài An [dịch] | Nguyễn Trần Minh Thắng [dịch] | Nguyễn Minh Hà [dịch].

Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.07 K29] (10).
Vi sinh vật : Dùng cho đối tượng kỹ thuật viên cao đẳng Xét nghiệm Đoàn Thị Nguyệt

Tác giả Đoàn, Thị Nguyệt.

Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.9 Ng528] (10).
Xét nghiệm cơ bản và atlas ký sinh trùng Phan Anh Tuấn ... [et al.]

Tác giả Phan Anh Tuấn.

Nhà xuất bản: Thành Phố Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.0756 X207] (10).
Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương

Tác giả Nguyễn Thế Khánh | Phạm Tử Dương.

Ấn bản: Tái bản lần thư 14Nhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.075 Kh107] (34). Được ghi mượn (2).
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha