Nam Can Tho University Library

Công nghệ thực phẩm Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Công nghệ chế biến thịt và thuỷ sản Nguyễn Tiến Lực

Tác giả Nguyễn Tiến Lực.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.9 L552] (7).
Giáo trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế Tập 2 Công nghệ sản xuất thức uống pha chế Lê Văn Việt Mẫn

Tác giả Lê Văn Việt Mẫn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 663.075 M121/T.2] (13).
Giáo trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế Tập 1 Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa Lê Văn Việt Mẫn

Tác giả Lê Văn Việt Mẫn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 637.075 M121/T.1] (9).
Giáo trình kỹ thuật lạnh thực phẩm Nguyễn Huy Bích (chủ biên), Nguyễn Thị Hoài Thu

Tác giả Nguyễn Huy Bích [Chủ biên] | Nguyễn Thị Hoài Thu.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 641.453075 B302] (9).
Hoá học thực phẩm Hoàng Kim Anh

Tác giả Hoàng Kim Anh.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664 A107] (9).
Phân tích hoá học thực phẩm Hà Duyên Tư (chủ biên)

Tác giả Hà Duyên Tư [Chủ biên] | Lê Bạch Tuyết | Nguyễn Thị Thảo | Lê Ngọc Tú | Nguyễn Thị Hiền.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.07 Ph121] (9).
Quản lý chất lượng thực phẩm Đống Thị Anh Đào

Tác giả Đống Thị Anh Đào.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.07 Đ108] (6). Được ghi mượn (2).
Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm Lê Văn Việt Mẫn (chủ biên), Lại Mai Hương

Tác giả Lê Văn Việt Mẫn [Chủ biên] | Lại Mai Hương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664 M121] (8).
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha