Nam Can Tho University Library

Công nghệ kỹ thuật hóa học Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Bài tập cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học Vũ Đăng Độ (chủ biên.), Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Văn Nội

Tác giả Vũ Đăng Độ | Trịnh Ngọc Châu | Nguyễn Văn Nội.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541.76 Đ450] (3).
Bài tập hoá học đại cương Nguyễn Khanh

Tác giả Nguyễn Khanh.

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 540.76 Kh107] (3).
Bài tập hoá học hữu cơ Ngô Thị Thuận

Tác giả Ngô Thị Thuận.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547.0076 Th502] (3).
Bài tập hoá học hữu cơ : 1000 bài tập tự luận và trắc nghiệm Nguyễn Hữu Đĩnh (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Hữu Đĩnh [Chủ biên] | Phạm Văn Hoan | Phạm Hữu Điển | Lê Thị Anh Đào | Đặng Đình Bạch.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547.0076 Đ312] (3).
Bài tập hoá học vô cơ Triệu Thị Nguyệt

Tác giả Triệu Thị Nguyệt.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 546.076 Ng528] (2). Được ghi mượn (1).
Các phương pháp phổ trong hoá học hữu cơ Nguyễn Thanh Hồng

Tác giả Nguyễn Thanh Hồng.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547 H455] (3).
Câu hỏi và bài tập hoá học vô cơ Phần Phi kim Nguyễn Đức Vận

Tác giả Nguyễn Đức Vận.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 546 V121] (3).
Câu hỏi và bài tập hoá học vô cơ : Phần Kim loại : Sách dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng, giáo viên THPT, THCS chuyên ngành Hoá... Nguyễn Đức Vận, Nguyễn Huy Tiến

Tác giả Nguyễn Đức Vận | Nguyễn Huy Tiến.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 546 V121] (2).
Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học Tập 2 Đào Đình Thức

Tác giả Đào Đình Thức.

Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541.240711 Th552/T.2] (12).
Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học Tập 1 Đào Đình Thức

Tác giả Đào Đình Thức.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541.240711 Th552/T.1] (12).
Cơ sở hoá học hữu cơ : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Hoá học, Công nghệ Hoá học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Y học, Dược học, Môi trường... Tập 1 Thái Doãn Tĩnh

Tác giả Thái Doãn Tĩnh.

Ấn bản: In lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547 T312/T.1] (3).
Cơ sở hoá học lập thể Đặng Như Tại

Tác giả Đặng Như Tại.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547.1223 T103] (2). Được ghi mượn (1).
Cơ sở hoá học phóng xạ Tập 1 Đỗ Quý Sơn (chủ biên), Huỳnh Văn Trung

Tác giả Đỗ Quý Sơn [Chủ biên] | Huỳnh Văn Trung.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 546 S464/T.1] (3).
Cơ sở hoá sinh : Dùng cho sinh viên ngành Khoa học Tự nhiên Trịnh Lê Hùng

Tác giả Trịnh Lê Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 572 H513] (3).
Cơ sở lí thuyết các phản ứng hoá học Trần Thị Đà, Đặng Trần Phách

Tác giả Trần Thị Đà | Đặng Trần Phách.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541.390711 Đ100] (3).
Cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học : Dùng cho sinh viên khoa Hoá các trường đại học Tổng hợp và Sư phạm Vũ Đăng Độ

Tác giả Vũ Đăng Độ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 12Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541.0711 Đ450] (3).
Cơ sở lí thuyết hoá học : Dùng cho các trường đại học kĩ thuật Phần 2 Nhiệt động hoá học. Động hoá học. Điện hoá học Nguyễn Hạnh

Tác giả Nguyễn Hạnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 19Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541 H107/Ph.2] (3).
Cơ sở lí thuyết hoá học : Dùng cho các trường đại học kỹ thuật Phần 1 Cấu tạo chất Nguyễn Đình Chi

Tác giả Nguyễn Đình Chi.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 18Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541 Ch300/Ph.1] (3).
Đại cương hoá hữu cơ Đào Hùng Cường

Tác giả Đào Hùng Cường.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547 C561] (3).
Điện hoá học Ngô Quốc Quyền (chủ biên), Trần Thị Thanh Thuỷ

Tác giả Ngô Quốc Quyền | Trần Thị Thanh Thuỷ.

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541 Qu603] (3).
 <<  <  1  2  3  4    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha