Nam Can Tho University Library

Kiến trúc Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Cơ sở tạo hình kiến trúc Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp

Tác giả Nguyễn Ngọc Giả.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 729 Gi100] (7).
Giáo trình cấu tạo kiến trúc Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 721 Gi108] (9).
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới : Từ xã hội nguyên thủy đến thế kỷ XVIII Tập 1 Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh (chủ biên)

Tác giả Đặng Thái Hoàng [Chủ biên] | Nguyễn Văn Đỉnh [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 722 H407/T.1] (18).
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới : Thế kỷ XIX - Thế kỷ XX Tập 2 Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh (chủ biên)

Tác giả Đặng Thái Hoàng [Chủ biên] | Nguyễn Văn Đỉnh [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 724 H407/T.2] (9).
Giáo trình lý thuyết kiến trúc đại cương : Từ thời đại phục hưng đến trào lưu hiện đại Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Đình Thi

Tác giả Đặng Thái Hoàng | Nguyễn Đình Thi.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 724 H407] (9).
Khí hậu kiến trúc Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả

Tác giả Việt Hà | Nguyễn Ngọc Giả.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 697.3 V308] (4).
Kiến trúc cảnh quan Hàn Tất Ngạn

Tác giả Hàn Tất Ngạn.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 712 Ng105] (13).
Kiến trúc cơ sở phục vụ thiết kế nội ngoại thất Nguyễn Đức Thiềm

Tác giả Nguyễn Đức Thiềm.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 729 Th304] (5).
Kiến trúc nhiệt đới ẩm Hoàng Huy Thắng

Tác giả Hoàng Huy Thắng.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 711.42 Th116] (9).
Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp Nguyễn Minh Thái

Tác giả Nguyễn Minh Thái.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 721 Th103] (9). Được ghi mượn (6).
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha