Nam Can Tho University Library

Kỹ thuật công trình xây dựng Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Bài tập vật liệu xây dựng Phùng Văn Lự (chủ biên)

Tác giả Phùng Văn Lự [Chủ biên] | Nguyễn Anh Đức | Phạm Hữu Hanh | Trịnh Hồng Tùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 15Nhà xuất bản: H. Giáo Dục Việt Nam 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 691.076 L550] (9).
Địa kỹ thuật trong xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp Nguyễn Đức Nguôn

Tác giả Nguyễn Đức Nguôn.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.15 Ng517] (5).
Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng Phan Nhựt Duy, Đoàn Ngọc Hiệp

Tác giả Phan Nhựt Duy | Đoàn Ngọc Hiệp.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690.075 D523] (9).
Giáo trình vật liệu xây dựng Phan Thế Vinh (Chủ biên), Trần Hữu Bằng

Tác giả Phan Thế Vinh [Chủ biên] | Trần Hữu Bằng.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 691 V312] (9).
Kỹ thuật thi công : Tập 1 Công tác đất, thi công học và cừ, thi công bê tông toàn khối, thi công tầng hầm nhà cao tầng Đỗ Đình Đức (chủ biên); Lê Kiều

Tác giả Đỗ Đình Đức [Chủ biên] | Lê Kiều.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690.075 V124] (10).
Nền và móng Phan Hồng Quân

Tác giả Phan Hồng Quân.

Ấn bản: Tái bản lần thứ sáu có sửa chữa bổ sungNhà xuất bản: H. Giáo dục 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.15 Qu121] (4).
Phần mềm SEEP/W ứng dụng vào tính toán thấm cho các công trình thủy và ngầm Đỗ Văn Đệ, Nguyễn Quốc Tới, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Sỹ Han, Nguyễn Khắc Nam, Hoàng Văn Thắng

Tác giả Đỗ Văn Đệ [Chủ biên] | Nguyễn Quốc Tới | Vũ Minh Tuấn | Nguyễn Sỹ Han | Nguyễn Khắc Nam | Hoàng Văn Thắng.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.36 Đ250] (6).
Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng Tập 1 Vương Hách (chủ biên) ; Nguyễn Đăng Sơn (dịch) ; Vũ Trường Hạo, Vũ Quốc Chinh (hiệu đính)

Tác giả Vương Hách [Chủ biên] | Nguyễn Đăng Sơn [Biên dịch] | Vũ Trường Hạo [Hiệu đính] | Vũ Quốc Chinh [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2000Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690.24 H102/T.1] (3).
Xây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mở Nguyễn Bá Kế

Tác giả Nguyễn Bá Kế.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.164 K250] (5).
Xói cục bộ trụ cầu Trần Đình Nghiên

Tác giả Trần Đình Nghiên.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.32 Ng305] (10).
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha