Nam Can Tho University Library

Luật kinh tế Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Các văn bản pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước và khuyến khích Việt kiều đầu tư về nước : Song ngữ Việt - Anh

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1995Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.609597 Nh120] (1).
Giáo trình công pháp quốc tế Quyển 2 Chủ biên: Trần Thị Thuỳ Dương, Trần Thăng Long

Tác giả Trần Thị Thuỳ Dương [Chủ biên] | Nguyễn Thị Vân Huyền | Hà Thị Hạnh | Trần Thăng Long [Chủ biên] | Ngô Hữu Phước.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.1075 D561/Q.2] (2).
Giáo trình luật đất đai Trần Quang Huy (chủ biên)

Tác giả Trần Quang Huy [Chủ biên] | Nguyễn Quang Tuyến | Nguyễn Thị Dung | Nguyễn Thị Nga | Phạm Thu Thuỷ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 11Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 H523] (2). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật đất đai Lưu Quốc Thái (chủ biên)

Tác giả Lưu Quốc Thái | Phạm Văn Võ | Huỳnh Minh Phương | Đặng Anh Quân | Nguyễn Thị Kiều Oanh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 Đ124] (9).
Giáo trình luật đầu tư Đoàn Trung Kiên

Tác giả Đoàn Trung Kiên, (Chủ biên) | Đồng Ngọc Ba.

Nhà xuất bản: H. Giáo Dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597092 K305] (9).
Giáo trình luật ngân hàng Nguyễn Văn Vân (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Văn Vân [Chủ biên] | Phan Thị Thành Dương | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Thị Thuỷ | Nguyễn Thanh Tú.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597082 V121] (9).
Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam : Dùng trong các trường đại học chuyên ngành luật, ngân hàng, kinh tế Trần Vũ Hải (chủ biên)

Tác giả Trần Vũ Hải | Trương Kim Dung | Nguyễn Thị Thuỷ | Nguyễn Văn Tuyến.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597082 H103] (9).
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Lê Nết, Nguyễn Xuân Quang (chủ biên)

Tác giả Lê Nết [Chủ biên] | Nguyễn Xuân Quang [Chủ biên] | Trần Thị Hương | Lê Thị Nam Giang | Nguyễn Thị Hải Vân.

Ấn bản: Tái bản có bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597048 N258] (10). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật thương mại quốc tế Phần 1 Trần Việt Dũng (chủ biên)

Tác giả Trần Việt Dũng [Chủ biên] | Trần Thị Thùy Dương | Nguyễn Thanh Tú.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.087 D513] (2).
Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh Bùi Xuân Hải (chủ biên)

Tác giả Bùi Xuân Hải [Chủ biên] | Trần Hoàng Nga | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang | Hà Thị Thanh Bình.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.07 H103] (8). Được ghi mượn (1).
Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ Phan Huy Hồng (chủ biên)

Tác giả Phan Huy Hồng [Chủ biên] | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Hà Thị Thanh Bình | Bùi Xuân Hải | Nguyễn Thị Thanh Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.085 L504] (9).
Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý đầu tư và xây dựng quy chế đấu thầu

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 354.64 H250] (1).
Hệ thống văn bản pháp luật mới về đất đai, nhà ở và thuế nhà đất

Nhà xuất bản: H. Tài Chính 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 H250] (1).
Hỏi - đáp pháp luật đất đai, luật nhà ở và kinh doanh bất động sản Thanh Thảo

Tác giả Thanh Thảo [Sưu tầm và hệ thống hóa].

Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 Th108] (5).
Luật bảo hiểm xã hội

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.59702 L504B] (9).
Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam : Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo Tập 2 Đỗ Văn Đại

Tác giả Đỗ Văn Đại.

Ấn bản: Xuất bản lần 3, có cập nhật BLDS 2015Nhà xuất bản: H. Nxb. Hồng Đức - Hội luật Gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597077 Đ103/T.2] (9).
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Tài Chính

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597065 L504] (2).
Luật đấu thầu Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597096 L504Đ] (9).
Luật kinh doanh bất động sản

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 L504] (5). Được ghi mượn (1).
Luật nhà ở Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59706 L504] (9).
Luật phá sản và văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597078 L504] (9).
Luật sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn thi hành : Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Nhà xuất bản: H Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597048 L504] (14).
Luật thương phiếu Phạm Minh

Tác giả Phạm Minh.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2002Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.096 M312] (1).
Pháp luật chống lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh về giá (Sách chuyên khảo) Phạm Hoài Huấn, Nhữ Ngọc Tiến

Tác giả Phạm Hoài Huấn | Nhữ Ngọc Tiến.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.5970721 H502] (9).
Pháp luật về doanh nghiệp : Các vấn đề pháp lý cơ bản Trương Nhật Quang

Tác giả Trương Nhật Quang.

Nhà xuất bản: H. Dân trí 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597062 Qu106] (4).
Pháp luật về hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động thẩm định cho vay của ngân hàng thương mại Lê Thị Ngân Hà

Tác giả Lê Thị Ngân Hà.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597082 H100] (9).
Quy định pháp luật về hỗ trợ, tài trợ trong kinh tế - xã hội Trần Văn Tuấn

Tác giả Trần Văn Tuấn.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2002Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 352.4 T502] (2).
Thời điểm giao kết hợp đồng trong pháp luật của một số nước trên thế giới, các bộ nguyên tắc hợp đồng quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam Sách chuyên khảo Lê Minh Hùng (chủ biên)

Tác giả Lê Minh Hùng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 H513] (9).
Tìm hiểu nội dung cơ bản của luật đất đai mới : Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2004

Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 T310] (1).
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha