Nam Can Tho University Library

Luật kinh tế Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Các văn bản pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước và khuyến khích Việt kiều đầu tư về nước : Song ngữ Việt - Anh

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1995Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.609597 Nh120] (1).
Giáo trình công pháp quốc tế Quyển 2 Chủ biên: Trần Thị Thuỳ Dương, Trần Thăng Long

Tác giả Trần Thị Thuỳ Dương [Chủ biên] | Nguyễn Thị Vân Huyền | Hà Thị Hạnh | Trần Thăng Long [Chủ biên] | Ngô Hữu Phước.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.1075 D561/Q.2] (2).
Giáo trình luật đất đai Trần Quang Huy (chủ biên)

Tác giả Trần Quang Huy [Chủ biên] | Nguyễn Quang Tuyến | Nguyễn Thị Dung | Nguyễn Thị Nga | Phạm Thu Thuỷ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 11Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 H523] (2). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật đất đai Lưu Quốc Thái (chủ biên)

Tác giả Lưu Quốc Thái | Phạm Văn Võ | Huỳnh Minh Phương | Đặng Anh Quân | Nguyễn Thị Kiều Oanh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 Đ124] (9).
Giáo trình luật đầu tư Đoàn Trung Kiên

Tác giả Đoàn Trung Kiên, (Chủ biên) | Đồng Ngọc Ba.

Nhà xuất bản: H. Giáo Dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597092 K305] (9).
Giáo trình luật ngân hàng Nguyễn Văn Vân (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Văn Vân [Chủ biên] | Phan Thị Thành Dương | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Thị Thuỷ | Nguyễn Thanh Tú.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597082 V121] (9).
Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam : Dùng trong các trường đại học chuyên ngành luật, ngân hàng, kinh tế Trần Vũ Hải (chủ biên)

Tác giả Trần Vũ Hải | Trương Kim Dung | Nguyễn Thị Thuỷ | Nguyễn Văn Tuyến.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597082 H103] (9).
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Lê Nết, Nguyễn Xuân Quang (chủ biên)

Tác giả Lê Nết [Chủ biên] | Nguyễn Xuân Quang [Chủ biên] | Trần Thị Hương | Lê Thị Nam Giang | Nguyễn Thị Hải Vân.

Ấn bản: Tái bản có bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597048 N258] (10). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật thương mại quốc tế Phần 1 Trần Việt Dũng (chủ biên)

Tác giả Trần Việt Dũng [Chủ biên] | Trần Thị Thùy Dương | Nguyễn Thanh Tú.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.087 D513] (2).
Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh Bùi Xuân Hải (chủ biên)

Tác giả Bùi Xuân Hải [Chủ biên] | Trần Hoàng Nga | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang | Hà Thị Thanh Bình.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.07 H103] (8). Được ghi mượn (1).
Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ Phan Huy Hồng (chủ biên)

Tác giả Phan Huy Hồng [Chủ biên] | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Hà Thị Thanh Bình | Bùi Xuân Hải | Nguyễn Thị Thanh Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.085 L504] (9).
Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý đầu tư và xây dựng quy chế đấu thầu

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 354.64 H250] (1).
Hệ thống văn bản pháp luật mới về đất đai, nhà ở và thuế nhà đất

Nhà xuất bản: H. Tài Chính 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 H250] (1).
Hỏi - đáp pháp luật đất đai, luật nhà ở và kinh doanh bất động sản Thanh Thảo

Tác giả Thanh Thảo [Sưu tầm và hệ thống hóa].

Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 Th108] (5).
Luật bảo hiểm xã hội

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.59702 L504B] (9).
Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam : Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo Tập 2 Đỗ Văn Đại

Tác giả Đỗ Văn Đại.

Ấn bản: Xuất bản lần 3, có cập nhật BLDS 2015Nhà xuất bản: H. Nxb. Hồng Đức - Hội luật Gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597077 Đ103/T.2] (9).
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Tài Chính

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597065 L504] (2).
Luật đấu thầu Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597096 L504Đ] (9).
Luật kinh doanh bất động sản

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 L504] (5). Được ghi mượn (1).
Luật nhà ở Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59706 L504] (9).
 <<  <  1  2    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha